กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 1-9 สิงหาคม 2561 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2561 สอบกองทัพอากาศ 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 1-9 สิงหาคม 2561

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 05/08/2561 มีข่าว สอบกองทัพอากาศ 2561 มาแจ้งคะ เนื่องจาก แผนกการข่าว กองบังคับการ กองบิน 2 เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 – 9 สิงหาคม 2561 สนใจอ่านรายละเอียด กองทัพอากาศ รับสมัคร 2561 ได้แล้วที่นี่ รับรองได้ว่า ข่าวสารดีๆ ของหลายๆ หน่วยงานมีมาอัพเดตทุกวันแน่นอน หากมี สอบกองทัพอากาศ 2561 ออกมา จะอัพเดตให้ทราบแน่นอนนะคะ

 

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 1-9 สิงหาคม 2561 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2561 สอบกองทัพอากาศ 2561

กองทัพอากาศ
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 – 9 สิงหาคม 2561

แผนกการข่าว กองบังคับการ กองบิน 2 เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 – 9 สิงหาคม 2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานธุรการ

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ

จำนวน 10430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

– ม.ต้น หรือ ม.ปลาย เท่านั้น (ไม่รับสูงกว่า/ไม่รับเทียบเท่า) รับสมัครในวันและเวลาราชการเท่านั้น
– เป็นผู้มีสัญชาติไทย
– เพศ ชาย หรือ หญิง
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 (ไม่สามารถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่าหรือเทียบเท่ามาสมัครได้)
– เป็นผู้พ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว (ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือจบ ร.ด.ปี 3)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการและเอกสารทางราชการ
– รับ ส่ง เก็บ รวบรวมร่างและตอบโต้หนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
– ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการ และงานธุรการทั้งปวง
– ใช้ เก็บ รักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ อาคารสถานที่
– ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 1-9 สิงหาคม 2561 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2561 สอบกองทัพอากาศ 2561

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,