สมัครสอบนายร้อยตํารวจหญิง 2556 >>> กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกสำหรับผู้สมัคร นักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกสำหรับผู้สมัครนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2556 สมัครสอบนายร้อยตํารวจหญิง 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 05/01/2556 วันนี้เรามาอัเดทกำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกสำหรับผู้สมัครข้าราชการตำรวจ(ชาย) ข้าราชการตำรวจ(หญิง) และบุคคลภายนอก(หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งหากน้องๆสงสัยหรือมีคำถามสามารถติดตามสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล: admission@rpca.ac.th หรือ คอมเม้นไว้ในกล่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างประกาศนี้คะ กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกสำหรับผู้สมัครนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2556 สมัครสอบนายร้อยตํารวจหญิง 2556

สมัครสอบนายร้อยตํารวจหญิง 2556 >>> กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกสำหรับผู้สมัครนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2556

สมัครสอบนายร้อยตํารวจหญิง 2556

สมัครสอบนายร้อยตํารวจหญิง 2556 >>> กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกสำหรับผู้สมัครนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2556

ลำดับการดำเนินการหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.) สมัครสอบนายร้อยตํารวจหญิง 2556 สมัครนายร้อยตำรวจ 2556 สมัครนายร้อยตำรวจหญิง 56
๑.ประกาศรับสมัคร สมัครสอบนายร้อยตํารวจหญิง 2556 สมัครนายร้อยตำรวจ 2556 สมัครนายร้อยตำรวจหญิง 56
เริ่มตั้งแต่: วันศุกร์ที่ ๒๓ พ.ย.๒๕๕๕ เป็นต้นไป

๒.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
เริ่มตั้งแต่ : วันอังคารที่ ๑๑ ธ.ค.๒๕๕๕
สิ้นสุด: วันศุกร์ที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๖

๓.พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ สมัครสอบนายร้อยตํารวจหญิง 2556 สมัครนายร้อยตำรวจ 2556 สมัครนายร้อยตำรวจหญิง 56
เริ่มตั้งแต่: วันจันทร์ที่ ๒๑ ม.ค.๒๕๕๕ เป็นต้นไป

๔.สอบรอบแรก (ข้อเขียน) สมัครสอบนายร้อยตํารวจหญิง 2556 สมัครนายร้อยตำรวจ 2556 สมัครนายร้อยตำรวจหญิง 56
วันอาทิตย์ที่ ๓ ก.พ. ๒๕๕๖
· เข้าห้องสอบเวลา ๑๒.๐๐ น.
· เริ่มทำข้อสอบ ๑๓.๐๐ น.
สถานที่: มหาวิทยาลัยรามคำแหง บางนา
**ข้อเน้นย้ำ** หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงในวันสอบข้อเขียน มีดังนี้
1. บัตรประจำตัวสอบ (ผู้สมัครทุกคน)
2. บัตรประชาชน (ผู้สมัครทุกคน)
3. บัตรข้าราชการตำรวจ หรือหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
(เฉพาะข้าราชการตำรวจชาย/หญิง เท่านั้น)

๕.ประกาศผลสอบ รอบแรก สมัครสอบนายร้อยตํารวจหญิง 2556 สมัครนายร้อยตำรวจ 2556 สมัครนายร้อยตำรวจหญิง 56
อินเทอร์เน็ต: วันพฤหัสบดีที่ ๗ ก.พ. ๒๕๕๖
เว็บไซต์: www.rpca-admission.com
www.rpca.ac.th

itar.rpca.ac.th

๖.รายงานตัวด้วยตนเอง รอบแรก
วันเสาร์ที่ ๙ ก.พ. ๒๕๕๖
– ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

๗.ตรวจร่างกาย สมัครสอบนายร้อยตํารวจหญิง 2556 สมัครนายร้อยตำรวจ 2556 สมัครนายร้อยตำรวจหญิง 56
วันจันทร์ที่ ๑๑ – วันอังคารที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๕๖
สถานที่: โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (รพ.ตร.)

๘.พิมพ์ลายนิ้วมือ
เฉพาะกลุ่มบุคคลภายนอก (หญิง)
– วันจันทร์ที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๖
– ณ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (รพ.ตร.)

๙.สอบพลศึกษา สมัครสอบนายร้อยตํารวจหญิง 2556 สมัครนายร้อยตำรวจ 2556 สมัครนายร้อยตำรวจหญิง 56
วันพุธที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๖
– ณ ลานฝึกศรียานนท์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

๑๐.ยื่นหลักฐานการสมัคร สมัครสอบนายร้อยตํารวจหญิง 2556 สมัครนายร้อยตำรวจ 2556 สมัครนายร้อยตำรวจหญิง 56
และคะแนนเพิ่มพิเศษ
– วันพุธที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๖
– ณ ลานฝึกศรียานนท์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

๑๑.วัดขนาดร่างกาย และสอบสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๕๖
– ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

๑๒.ประกาศผลสอบ รอบสุดท้าย สมัครสอบนายร้อยตํารวจหญิง 2556 สมัครนายร้อยตำรวจ 2556 สมัครนายร้อยตำรวจหญิง 56
อินเทอร์เน็ต – วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๖
เว็บไซต์: www.rpca-admission.com
www.rpca.ac.th

itar.rpca.ac.th

๑๓.รายงานตัวด้วยตนเอง รอบสุดท้าย
– วันอังคารที่ ๕ มี.ค. ๒๕๕๖
– ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

๑๔.ทำสัญญามอบตัว สมัครสอบนายร้อยตํารวจหญิง 2556 สมัครนายร้อยตำรวจ 2556 สมัครนายร้อยตำรวจหญิง 56
วันอังคารที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๖
– ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

๑๕.เปิดการศึกษา
– ตามปฏิทินการศึกษา รร.นรต.
– ศูนย์บริการทางการศึกษา (ศบศ.)

ติดตามสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สมัครสอบนายร้อยตํารวจหญิง 2556 สมัครนายร้อยตำรวจ 2556 สมัครนายร้อยตำรวจหญิง 56
ฝ่ายสรรหาและคัดเลือก โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โทร.๐๓๔-๓๑๒-๐๐๙ ต่อ ๑๒๖,
อีเมล:
admission@rpca.ac.th
ในวันและเวลาราชการ: ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

อ่านรายละเอียดของการรับสมัครคลิก !!

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจหญิง >>>>> อ่านแนวข้อสอบคลิก!!

สมัครสอบนายร้อยตํารวจหญิง 2556 สมัครนายร้อยตำรวจ 2556 สมัครนายร้อยตำรวจหญิง 56

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights