สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 7 อัตรา บัดนี้-13 ก.พ. 2558 สอบบรรจุข้าราชการ 2558 สอบราชการ 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 7 อัตรา บัดนี้-13 ก.พ. 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 04/02/2558 ข่าว สอบบรรจุข้าราชการ 2558 มีมาอัพเดตอีกแล้วหละคะ เนื่องจาก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการพัสดุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักจัดการงานทั่วไป 7 อัตรา นับตั้งแต่บัดนี้ – 13 กุมภาพันธ์ 2558 ท่านสามารถเข้ามาอัพเดตรายละเอียด สอบราชการ 58 ของหน่วยงานต่างๆ ได้เลยที่นี่ เราอัพเดตทุกวันคะ


สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 7 อัตรา บัดนี้-13 ก.พ. 2558 สอบบรรจุข้าราชการ 2558 สอบราชการ 58

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา นับตั้งแต่บัดนี้ – 13 กุมภาพันธ์ 2558

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการพัสดุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักจัดการงานทั่วไป 7 อัตรา นับตั้งแต่บัดนี้ – 13 กุมภาพันธ์ 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :          15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา
ระดับการศึกษา :
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

2.  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :                 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :            1 อัตรา
ระดับการศึกษา :
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

3.  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :                 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :            1 อัตรา
ระดับการศึกษา :
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

4.   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :                 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :            1 อัตรา
ระดับการศึกษา :
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

5.   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านสุนทรพจน์)
อัตราเงินเดือน :                 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :            1 อัตรา
ระดับการศึกษา :
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

6.   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :                 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :            1 อัตรา
ระดับการศึกษา :
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชี

7.   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ)
อัตราเงินเดือน :                 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :            1 อัตรา
ระดับการศึกษา :
– ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ. ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 7 อัตรา บัดนี้-13 ก.พ. 2558 สอบบรรจุข้าราชการ 2558 สอบราชการ 58

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,