กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 1 อัตรา 3-24 ส.ค. 2558 สมัครสอบราชการ 58 สอบบรรจุข้าราชการ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 1 อัตรา 3-24 ส.ค. 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18/08/2558 แจ้งข่าว สมัครสอบราชการ 58 อีกข่าวนะคะ เนื่องจาก กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ระดับการศึกษาปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 3 – 24 สิงหาคม 2558 หรือท่านใน ที่กำลังมองหาข้อมูล สอบบรรจุข้าราชการ 2558 อยู่ เราแนะนำให้ท่านเข้ามาอ่านรายละเอียด สอบบรรจุข้าราชการ 2558 ของหลายๆ หน่วยงานได้ที่นี่เลยคะ มีอัพเดตให้ทราบกันทุกวัน


กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 1 อัตรา 3-24 ส.ค. 2558 สมัครสอบราชการ 58 สอบบรรจุข้าราชการ 2558

กรมทางหลวงชนบท
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 3 – 24 สิงหาคม 2558

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ระดับการศึกษาปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 3 – 24 สิงหาคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล
– ต้องได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
– ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป และได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน

1 การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถความเข้าใจเกี่ยวกับงาน ในตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
1) Engineering Mechanics
2) Computer Programming
3) Thermodynamics
4) Fluid Mechanics
5) Strength of Materials หรือ Mechanics of Materials
2 การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึง สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 1 อัตรา 3-24 ส.ค. 2558 สมัครสอบราชการ 58 สอบบรรจุข้าราชการ 2558

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,