กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 4 อัตรา 8 ธ.ค.2560-4 ม.ค. 2561 สอบบรรจุข้าราชการ 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 4 อัตรา 8 ธ.ค.2560-4 ม.ค. 2561

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 06/12/2560 รอข่าว สอบบรรจุข้าราชการ 2561 อีกหน่อยนะคะ เนื่องจากข่าว สอบบรรจุข้าราชการ 2560 ยังมีมาอัพเดตอยู่เรื่อยๆ เช่นวันนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ และ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รวมจำนวน 4 อัตรา ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม – 4 มกราคม 2561 หากมีข่าว สอบบรรจุข้าราชการ 2561 เมื่อไร อัพเดตทันทีคะ

 

seminar_5333_type50_20141218154428

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 4 อัตรา 8 ธ.ค.2560-4 ม.ค. 2561 สอบบรรจุข้าราชการ 2561

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ รวมจำนวน 4 อัตรา ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2560 – 4 มกราคม 2561

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ และ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รวมจำนวน 4 อัตรา ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2560 – 4 มกราคม 2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
– เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
– นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
– นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


จำนวนที่เปิดรับสมัคร

– เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน              จำนวน 1 อัตรา
– เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน                 จำนวน 1 อัตรา
– นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ                   จำนวน 1 อัตรา
– นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
              จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

– เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน              จำนวน 11,500 – 12,650 บาท
– เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน              จำนวน 11,500 – 12,650 บาท
– นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ                จำนวน 15,000 – 16,500 บาท
– นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
           จำนวน 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา
– เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน   ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา
– นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ    ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
– นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือทางบุคลากร หรือทางการบริหารงานบุคคล หรือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หรือทางการจัดการทรัพยากรบุคคล หรือทางการบริหารทรัพยากรบุคคล 


วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 4 อัตรา 8 ธ.ค.2560-4 ม.ค. 2561 สอบบรรจุข้าราชการ 2561

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,