สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 17 อัตรา 21-25 ส.ค. 2560 สอบบรรจุพยาบาลวิชาชีพ 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 17 อัตรา 21-25 ส.ค. 2560

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 20/08/2560 อีกข่าว สอบบรรจุพยาบาลวิชาชีพ 2560 ดีๆ ที่เรานำมาฝากกันในวันหยุดวันนี้นะคะ เนื่องจาก โรงพยาบาลปทุมธานี สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 17 อัตรา ระหว่างวันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2560 สนใจรายละเอียด สอบบรรจุพยาบาลวิชาชีพ 2560 สามารถเข้ามาอ่านเพิ่มเติมได้แล้วที่นี่ ไปดูกันเลยดีกว่าคะ

 

b67258e8a28574cf18b02b2da8d018b5

สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 17 อัตรา 21-25 ส.ค. 2560 สอบบรรจุพยาบาลวิชาชีพ 2560

สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี
เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 17 อัตรา ระหว่างวันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2560

โรงพยาบาลปทุมธานี สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 17 อัตรา ระหว่างวันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 17 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

จำนวน 15,000 – 16,500 บาท

รายละเอียดวุฒิที่เปิดรับ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. ด้านการปฏิบัติการ
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้นส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่นๆ ทางด้านสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ด้านการบริการ
สอน แนะนำ ให้คำปรึกษา เบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาล

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 17 อัตรา 21-25 ส.ค. 2560 สอบบรรจุพยาบาลวิชาชีพ 2560

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,