กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 15 อัตรา 3-28 ธันวาคม 2558 สอบบรรจุข้าราชการ 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 15 อัตรา 3-28 ธันวาคม 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 24/11/2558 รอแจ้งข่าว สอบบรรจุข้าราชการ 2559 อยู่เช่นกันคะ แต่เนื่องจากข่าว สอบบรรจุข้าราชการ 2558 เอง ก็ยังมีอัพเดตเข้ามาเรื่อยๆ เพราะวันนี้ กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท) จำนวน 15 อัตรา ระหว่างวันที่ 3 – 28 ธันวาคม 2558 สนใจอ่านรายละเอียด สอบบรรจุข้าราชการ 2559 สามารถติดตามอัพเดตได้เลยที่นี่

 

e2e13b1eb

 

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 15 อัตรา 3-28 ธันวาคม 2558 สอบบรรจุข้าราชการ 2559

กรมทางหลวงชนบท
เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา ระหว่างวันที่ 3 – 28 ธันวาคม 2558

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท) จำนวน 15 อัตรา ระหว่างวันที่ 3 – 28 ธันวาคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

– วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ระดับปริญญาตรี        จำนวน 3 อัตรา
– วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ระดับปริญญาโท        จำนวน 12 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

จำนวน 15,000 – 19,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
1) ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือวิศวกรรมโครงสร้าง หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2) ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
3) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป และได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)
1) ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือวิศวกรรมโครงสร้าง หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2) ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
3) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับปริญญาโท และได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 15 อัตรา 3-28 ธันวาคม 2558 สอบบรรจุข้าราชการ 2559

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,