กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 2 อัตรา 30 ต.ค.- 17 พ.ย. 2560 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 60 สอบบรรจุข้าราชการ 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 2 อัตรา 30 ต.ค.- 17 พ.ย. 2560

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 24/10/2560 มีหลายๆ คอมเมนต์เริ่มสอบถามข่าว สอบบรรจุข้าราชการ 2561 กันเข้ามาบ้างแล้วหละคะ แต่เนื่องจากยังไม่มีรายละเอียดอัพเดตให้ทราบ เลยมาดูของปี 2560 ไปก่อนนะคะ เนื่องจาก กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2560 สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้แล้วคะ

 

กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 2 อัตรา 30 ต.ค.- 17 พ.ย. 2560 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 60 สอบบรรจุข้าราชการ 2561

กรมปศุสัตว์
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2560

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้)

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

จำนวน 17500 – 19830 บาท

ระดับการศึกษาที่เปิดรับ

ได้รับปริญญาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับโรคสัตว์ โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน การชันสูตรโรคสัตว์ ปฏิบัติงานด้านป้องกัน ควบคุม กำจัดโรคสัตว์ การพัฒนาระบบการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ ด้านสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย

2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการขยายพันธุ์สัตว์ด้วยวิธีการผสมเทียมและด้านการผลิตสัตว์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ด้านข้อมูลสารสนเทศด้านการผสมเทียม ด้านการผลิตการปรับปรุงพันธุ์ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ พัฒนาพันธุ์และขยายพันธุ์ปศุสัตว์ที่มีพันธุกรรมดี
3 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนามาตรฐาน ด้านการกักสัตว์ ด้านการเลี้ยงสัตว์ปลอดโรค ด้านการชันสูตรโรคสัตว์ ด้านการผลิต เช่น ฟาร์มมาตรฐาน โรงงาน โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูป โรงงานอาหารสัตว์ เป็นต้น ด้านการตรวจสอบ รับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ อาหารสัตว์ ยาสัตว์ ชีววัตถุสำหรับสัตว์ วัตถุอันตรายสำหรับสัตว์ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการสัตวแพทย์สาธารณสุข ด้านห้องปฏิบัติการตรวจสอบ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับมาตรฐานให้เป็นสากล
4. ดำเนินการตรวจสอบและรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของปศุสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ อาหารสัตว์ ยาสัตว์ ชีววัตถุ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สถานที่เลี้ยงสัตว์ และสิ่งแวดล้อมปศุสัตว์ ณ สถานประกอบการ ห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
5 การวางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 2 อัตรา 30 ต.ค.- 17 พ.ย. 2560 กรมปศุสัตว์ สมัครงาน 60 สอบบรรจุข้าราชการ 2561

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,