กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 19 อัตรา 30 มี.ค.-3 เม.ย. 2558 สอบพนักงานราชการ 2558 งานราชการ58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 19 อัตรา 30 มี.ค.-3 เม.ย. 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 25/03/2558 ข่าว สอบพนักงานราชการ 2558 มีมาอัพเดตอีกแล้ว เนื่องจาก กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร อาทิเช่นตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ช่างพิมพ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 19 อัตรา ระหว่างวันที่ 30 มี.ค. – 3 เม.ย. 2558 สนใจเพิ่มเติมรายละเอียด งานราชการ58 ได้แล้วที่นี่


กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 19 อัตรา 30 มี.ค.-3 เม.ย. 2558 สอบพนักงานราชการ 2558 งานราชการ58

กรมส่งเสริมการเกษตร
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 19 อัตรา ระหว่างวันที่ 30 มี.ค. – 3 เม.ย. 2558

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ช่างพิมพ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนิติกร จำนวน 19 อัตรา ระหว่างวันที่ 30 มี.ค. – 3 เม.ย. 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
– เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
– เจ้าพนักงานธุรการ
– เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
– ช่างพิมพ์
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
– เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
– เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
– นักวิชาการเกษตร
– นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
– นิติกร

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

– เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
– เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
– ช่างพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย จำนวน 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
– นักวิชาการเกษตร จำนวน 6 อัตรา
– นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 3 อัตรา
– นิติกร จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

ระหว่าง 11,280 – 18,000 บาท

ระดับการศึกษาที่เปิดรับ

– ปวช.
– ปวส.
– ปริญญาตรี

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 19 อัตรา 30 มี.ค.-3 เม.ย. 2558 สอบพนักงานราชการ 2558 งานราชการ58

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,