กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 15-21 ธ.ค. 2558 สอบพนักงานราชการ 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 15-21 ธ.ค. 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 07/12/2558 หากมีข่าว สอบพนักงานราชการ 2559 ประกาศออกมา เราจะรีบอัพเดตข่าวสาร ข้อมูล สอบพนักงานราชการ 2559 ให้ทราบทันทีคะ แต่วันนี้มีข่าว สอบพนักงานราชการ 2558 มาฝาก เนื่องจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่  15 – 21 ธันวาคม 2558 สนใจอ่านรายละเอียด สอบพนักงานราชการ 2558 ได้เเล้วที่นี่

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 15-21 ธ.ค. 2558 สอบพนักงานราชการ 2559

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่  15 – 21 ธันวาคม 2558

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่  15 – 21 ธันวาคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

จำนวน 18000 บาท

คุณสมบัติเฉพาตำแหน่ง

ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ต ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ทางคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
1. ศึกษา ออกแบบ ให้คำปรึกษา ดูแลและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด และการให้บริการประชาชนผ่านศูนย์ปฏิบัติการ (DOC) และศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC)
2. ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงาน
3. ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ทดสอบ และดูแลระบบฐานข้อมูลหรือประมวลผลข้อมูลระบบงานสารสนเทศ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และข้อมูลด้านสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบเครือข่ายภายในและภายนอกผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
4. ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 15-21 ธ.ค. 2558 สอบพนักงานราชการ 2559

Tags: , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights