สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา วันที่ 6-12 กันยายน 2559 สอบพนักงานราชการ 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา วันที่ 6-12 กันยายน 2559

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 03/09/2559 มีอีกข่าว สอบพนักงานราชการ 2559 มาแจ้งให้ทราบนะคะ เนื่องจาก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา) จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 6 – 12 กันยายน 2559 สนใจอ่านรายละเอียด สอบพนักงานราชการ 2559 ได้แล้วที่นี ยังมีอีกหลายๆ หน่วยงาน ที่ได้อัพเดตเอาข้อมูล สอบพนักงานราชการ 2559 มาฝากให้ติดตามกัน ไปดูกันเลยคะ

 

img_9f46685cd7cccd14b5a938a58038f2a1

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา วันที่ 6-12 กันยายน 2559 สอบพนักงานราชการ 2559

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 6 – 12 กันยายน 2559

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา) จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 6 – 12 กันยายน 2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา)

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

จำนวน 18000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางด้านโยธา ก่อสร้าง หรือสุขาภิบาล

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานโยธา โดยปฏิบัติหน้าที่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ทำหน้าที่ช่วยสำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้างงานระบบสุขาภิบาล งานบำรุงรักษา งานบูรณะซ่อมแซม งานผังเมืองหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับโยธา และโครงสร้างพื้นฐานตามหลักวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559 ถึง วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา วันที่ 6-12 กันยายน 2559 สอบพนักงานราชการ 2559

Tags: , , , , , , , , , ,