สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา วันที่ 8-22 พฤศจิกายน 2560 สอบพนักงานราชการ 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา วันที่ 8-22 พฤศจิกายน 2560

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 07/11/2560 อยากให้มีข่าว สอบพนักงานราชการ 2561 มาแจ้งให้ทราบนะคะ เนื่องจาก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การข่าว เจ้าหน้าที่ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา รวมจำนวน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 8 – 22 พฤศจิกายน 2560 สนใจอ่านรายละเอียด สอบพนักงานราชการ 2560 ได้แล้วที่นี ยังมีอีกหลายๆ หน่วยงาน ที่รออัพเดตเอาข้อมูล สอบพนักงานราชการ 2561 มาฝากให้ติดตามกัน ไปดูกันเลยคะ

 

img_9f46685cd7cccd14b5a938a58038f2a1

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา วันที่ 8-22 พฤศจิกายน 2560 สอบพนักงานราชการ 2561

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ รวมจำนวน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 8 – 22 พฤศจิกายน 2560

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การข่าว เจ้าหน้าที่ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา รวมจำนวน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 8 – 22 พฤศจิกายน 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– เจ้าหน้าที่การข่าว
– เจ้าหน้าที่ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
– นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


จำนวนที่เปิดรับสมัคร

– เจ้าหน้าที่การข่าว               จำนวน 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์               จำนวน 1 อัตรา
– นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
               จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

– เจ้าหน้าที่การข่าว              จำนวน 11280 บาท
– เจ้าหน้าที่ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์              จำนวน 11280 บาท
– นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
              จำนวน 18000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– เจ้าหน้าที่การข่าว    ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา  มีความรู้หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถรักษาความลับของทางราชการ  มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
– เจ้าหน้าที่ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์    ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ ความรู้ความสามารถ ที่ต้องการ มีความรู้ความสามารถในงานช่างเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน ในหน้าที่ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
– นักวิชาการโสตทัศนศึกษา     คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ หรือเทคโนโลยี การศึกษา มีประสบการณ์ในด้านการถ่ายภาพ หรือ ด้านการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ หรืองาน ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา วันที่ 8-22 พฤศจิกายน 2560 สอบพนักงานราชการ 2561

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,