สำนักงานสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 23 อัตรา 13-17 ก.ค. 2558 สอบสาธารณสุข 2558 สาธารณสุข เปิดสอบ 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 23 อัตรา 13-17 ก.ค. 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13/07/2558 อีกข่าว สอบสาธารณสุข 2558 ที่มีมาอัพเดตกันวันนี้คะ เนื่องจาก สำนักงานสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ  ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ นิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการสาธารณสุข เป็นต้น จำนวน 23 อัตรา ระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2558 สนใจรายละเอียด สาธารณสุข เปิดสอบ 58 อัพเดตได้เลย


สำนักงานสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 23 อัตรา 13-17 ก.ค. 2558 สอบสาธารณสุข 2558 สาธารณสุข เปิดสอบ 58

สำนักงานสาธารณสุข
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 23 อัตรา ระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2558

สำนักงานสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ  ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ นิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการพัสดุ นักทรัพยากรบุคคล นักสังคมสงเคราะห์ นายช่างเทคนิค จำนวน 23 อัตรา ระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2558

ตำแหน่ง (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม)
– นักประชาสัมพันธ์
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์
– เจ้าพนักงานธุรการ
– เจ้าพนักงานพัสดุ
จำนวนตำแหน่งว่าง  5 อัตรา
ระดับการศึกษา    ปวส.และปริญญาตรี
เปิดรับสมัคร วันที่ 20 – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียด >>>>> คลิ๊ก!!!


ตำแหน่ง  (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด)
– นิติกร
– นักวิชาการเงินและบัญชี
– นักวิชาการพัสดุ
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์
– นักทรัพยากรบุคคล
จำนวนตำแหน่งว่าง   11 อัตรา
ระดับการศึกษา    ปริญญาตรี
เปิดรับสมัคร วันที่ 20 – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียด >>>>> คลิ๊ก!!!


ตำแหน่ง (โรงพยาบาลมหาสารคาม)
– นักจัดการงานทั่วไป
– นักทรัพยากรบุคคล
– นักวิชาการเงินและบัญชี
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์
– นักสังคมสงเคราะห์
จำนวนตำแหน่งว่าง  5 อัตรา
ระดับการศึกษา     ปริญญาตรี
เปิดรับสมัคร วันที่ 20 – 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียด >>>>> คลิ๊ก!!!


ตำแหน่ง (โรงพยาบาลศรีสะเกษ)
– นักกายภาพบำบัด
– นักเทคนิคการแพทย์
– นักรังสีการแพทย์
– นักวิชาการสาธารณสุข
– นักวิชาการเงินและบัญชี
– นักทรัพยากรบุคคล
– นายช่างเทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง   8 อัตรา
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี,ปวส.
เปิดรับสมัคร วันที่ 20 – 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียด >>>>> คลิ๊ก!!!


ตำแหน่ง (โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช)
นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวนตำแหน่งว่าง   1 อัตรา
อัตราเงินเดือน    18,000 บาท
ระดับการศึกษา    ปริญญาตรี
เปิดรับสมัคร  วันที่ 13 – 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียด >>>>> คลิ๊ก!!!


ตำแหน่ง (โรงพยาบาลบ้านหมี่)
– นายช่างเทคนิค
– นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวนตำแหน่งว่าง  2 อัตรา
ระดับการศึกษา ปวส. ,ปริญญาตรี
เปิดรับสมัคร วันที่ 20 – 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียด >>>>> คลิ๊ก!!!


ตำแหน่ง  (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล)
– นักวิชาการเงินและบัญชี
– นายช่างเทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง   2 อัตรา
ระดับการศึกษา :    ปวส. ,ปริญญาตรี
เปิดรับสมัคร วันที่ 20 – 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียด >>>>> คลิ๊ก!!!


ตำแหน่ง  (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม)
– เจ้าพนักงานธุรการ
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
– นักวิชาการสาธารณสุข
จำนวนตำแหน่งว่าง  3 อัตรา
ระดับการศึกษา :    ปวส. ,ปริญญาตรี
เปิดรับสมัคร วันที่ 13 – 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียด >>>>> คลิ๊ก!!!


ตำแหน่ง (โรงพยาบาลหนองคาย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวนตำแหน่งว่าง   1 อัตรา
ระดับการศึกษา     ปวท.,ปวส.
เปิดรับสมัคร วันที่ 16 – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียด >>>>> คลิ๊ก!!!

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,