[UPDATE!!] กรมการแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครงาน 47 อัตรา 14-21 สค 2555 กองทัพอากาศ สมัครงาน 2555 สอบ ทอ 55
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[UPDATE!!] กรมการแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครงาน 47 อัตรา 14-21 สค 2555 กองทัพอากาศ สมัครงาน 2555 สอบ ทอ 55

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19/08/2555 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล ระดับสนับสนุน 1 กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 47 อัตรา โดยจะเริ่มทำการสมัครตั้งแต่วันที่ 14-21 สิงหาคม 2555 สำหรับท่านใดที่มีความสนใจจะสมัครงานในตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล กับกรมการแพทย์ทหารอากาศ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามลิ้งด้านล่างคะ [UPDATE!!] กรมการแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครงาน 47 อัตรา 14-21 สค 2555 กองทัพอากาศ สมัครงาน 2555 สอบ ทอ 55

[UPDATE!!] กรมการแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครงาน 47 อัตรา 14-21 สค 2555 กองทัพอากาศ สมัครงาน 2555 สอบ ทอ 55

กองทัพอากาศ สมัครงาน 2555 สอบ ทอ 55

[UPDATE!!] กรมการแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครงาน 47 อัตรา 14-21 สค 2555 กองทัพอากาศ สมัครงาน 2555 สอบ ทอ 55

อ่านรายบะเอียดของการรับสมัคร [UPDATE!!] กรมการแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครงาน 47 อัตรา 14-21 สค 2555 กองทัพอากาศ สมัครงาน 2555 สอบ ทอ 55
กรมการแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ดังนี้ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล ระดับสนับสนุน 1 กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 47 อัตรา

– วุฒิ ม.ต้น-ม.ปลาย (สายสามัญ) หรือเทียบเท่า สมัครด้วยตนเองได้ที่ กำลังพล กองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ โทร. 0-2534-7234 ในเวลาราชการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 14-21 สิงหาคม 2555

หลักฐานการสมัคร [UPDATE!!] กรมการแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครงาน 47 อัตรา 14-21 สค 2555 กองทัพอากาศ สมัครงาน 2555 สอบ ทอ 55
1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

3. ต้นฉบับคุณวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดามารดาของผู้สมัคร (หากบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรมต้องนำสำเนามรณบัตรของบิดาหรือหนังสือรับรองของนายทะเบียนท้องถิ่นแสดงสัญชาติของบิดาหรือมารดาไปแสดงด้วย) พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ

5. ผู้สมัครหากทำการสมรสแล้วให้ถ่ายสำเนาใบสำคัญการสมรสไปแสดงด้วย จำนวน 1 ฉบับ

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก mrthaijob.com คะ [UPDATE!!] กรมการแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครงาน 47 อัตรา 14-21 สค 2555 กองทัพอากาศ สมัครงาน 2555 สอบ ทอ 55

Tags: , , , , , , , , , ,