กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 9-13 ก.ค. 2561 สมัครสอบ พนักงานราชการ 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 9-13 ก.ค. 2561

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 06/07/2561 รอข่าว สมัครสอบ พนักงานราชการ 2561 สักครู่นะคะ เพราะเนื่องจากวันนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 9 – 13 กรกฎาคม 2561 หากสนใจรายละเอียด สมัครสอบ พนักงานราชการ 2561 สามารถติดตามข่าว สมัครสอบ พนักงานราชการ 2561 เราจะอัพเดตให้ทราบทันทีคะ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 9-13 ก.ค. 2561 สมัครสอบ พนักงานราชการ 2561

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 9 – 13 กรกฎาคม 2561

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 9 – 13 กรกฎาคม 2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

จำนวน 11,280 บาท

วุฒิการศึกษาที่เปิดรับ

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. งานธุรการ งานสารบรรณ เช่น การรับ-ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูลและสถิติ ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และช่วยติดต่ออำนวยความสะดวก
2. งานบันทึกข้อมูล และพิมพ์หนังสือราชการ
3. งานการเงินและบัญชี และพัสดุเบื้องต้น
4. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 9-13 ก.ค. 2561 สมัครสอบ พนักงานราชการ 2561

Tags: , , , , , , , , , , ,