สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา 16 ต.ค.-2 พ.ย. 2555 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สมัครงาน 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา 16 ต.ค.-2 พ.ย. 2555 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงาน 2555 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สมัครงาน 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18/10/2555 ประกาศรับสมัครงานประกาศนี้ มาจาก สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อมัลติมีเดีย จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 16 ต.ค. – 2 พ.ย. 2555 เอาหละคะ มาดูรายละเอียดของประกาศ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สมัครงาน 2556 ไปพร้อมๆ กันเลยดีกว่า เพื่อหาข้อมูลช่วยท่านตัดสินใจว่าจะรับงานนี้ไว้พิจารณาดีหรือไม่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงาน 2555 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สมัครงาน 2556

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สมัครงาน 2556

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สมัครงาน 2556


สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงาน 1 อัตรา 16 ต.ค.-2 พ.ย. 2555 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สมัครงาน 2556

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 16 ต.ค. – 2 พ.ย. 2555
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงาน 2555 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สมัครงาน 2556
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อมัลติมีเดีย จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 16 ต.ค. – 2 พ.ย. 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงาน 2555 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สมัครงาน 2556
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
คุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย,นิเทศศาสตร์,เทคโนโลยี
ทางการศึกษา,นิเทศศิลป์,คอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงาน 2555 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สมัครงาน 2556
คุณสมบัติ:
– เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
– มีความรู้ ความสามารถในการผลิตสื่อมัลติมีเดียต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้
– มีความสามารถในการใช้โปรแกรมตัดต่อคอมพิวเตอร์ เช่น Premiere Pro CS5 , Photoshop CS5, EDIUS, After effect , Adobe IIIustrator CS3 หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
– มีทักษะในการตัดต่อ วีดีทัศน์ รายการโทรทัศน์ / ออกแบบกราฟิก/ถ่ายวีดีโอ / ถ่ายภาพนิ่ง
– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน
– มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
– สามารถทำงานในสถานการณ์เร่งด่วน/ฉุกเฉิน และปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
– คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการสามารถยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงาน 2555 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สมัครงาน 2556
อัตราเงินเดือน
อัตราเงินเดือน 8,500 บาท  และค่าครองชีพ 1,000-.บาท
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงาน 2555 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สมัครงาน 2556
วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2555  (ในวันและเวลาราชการ )
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.clt.or.th

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงาน 2555 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สมัครงาน 2556
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram.com คะ

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงาน 2555 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สมัครงาน 2556

Tags: , , , , , , , , , , , , ,