[สาธารณสุข รับสมัครงาน 2556] สำนักงานสาธารณสุขกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานราชการ 11 อัตรา 1-7 ส.ค. 2556 สมัครสาธารณสุข56
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานสาธารณสุขกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานราชการ 11 อัตรา 1-7 ส.ค. 2556 สาธารณสุข รับสมัครงาน 2556 สำนักงานสาธารณสุขกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานราชการ 2556 สมัครสาธารณสุข56
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 02/08/2556 ต้อนรับเช้าวันใหม่ที่สดใส ด้วยข่าว  สมัครสาธารณสุข56 กันคะ เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าพนักงานธุรการ รวม 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 สิงหาคม 2556 ท่านสามารถรับข้อมูล สาธารณสุข รับสมัครงาน 2556 เพิ่มเติมได้เลยที่นี่คะ
สาธารณสุข รับสมัครงาน 2556 สำนักงานสาธารณสุขกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานราชการ 2556 สมัครสาธารณสุข56

สาธารณสุข รับสมัครงาน 2556

สาธารณสุข รับสมัครงาน 56


[สาธารณสุข รับสมัครงาน 2556] สำนักงานสาธารณสุขกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานราชการ 11 อัตรา 1-7 ส.ค. 2556 สมัครสาธารณสุข56

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
รับสมัครพนักงานราชการ รวม 11 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 – 7 สิงหาคม 2556
สาธารณสุข รับสมัครงาน 2556 สำนักงานสาธารณสุขกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานราชการ 2556 สมัครสาธารณสุข56
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าพนักงานธุรการ รวม 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 สิงหาคม 2556 สาธารณสุข รับสมัครงาน 2556 สำนักงานสาธารณสุขกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานราชการ 2556 สมัครสาธารณสุข56
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
– นักทรัพยากรบุคคล
– นักวิชาการเงินและบัญชี
– นักวิชาการพัสดุ
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์
– เจ้าพนักงานธุรการ
สาธารณสุข รับสมัครงาน 2556 สำนักงานสาธารณสุขกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานราชการ 2556 สมัครสาธารณสุข56
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
รวม 11 อัตรา
สาธารณสุข รับสมัครงาน 2556 สำนักงานสาธารณสุขกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานราชการ 2556 สมัครสาธารณสุข56
ค่าตอบแทนที่ได้รับ
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  15,960 บาท
– นักทรัพยากรบุคคล  15,960 บาท
– นักวิชาการเงินและบัญชี  15,960 บาท
– นักวิชาการพัสดุ  15,960 บาท
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 17,260 บาท
– เจ้าพนักงานธุรการ  12,240 บาท
สาธารณสุข รับสมัครงาน 2556 สำนักงานสาธารณสุขกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานราชการ 2556 สมัครสาธารณสุข56
วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 สิงหาคม 2556
สาธารณสุข รับสมัครงาน 2556 สำนักงานสาธารณสุขกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานราชการ 2556 สมัครสาธารณสุข56

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> [สาธารณสุข รับสมัครงาน 2556] สำนักงานสาธารณสุขกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานราชการ 11 อัตรา 1-7 ส.ค. 2556 สมัครสาธารณสุข56

สาธารณสุข รับสมัครงาน 2556 สำนักงานสาธารณสุขกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานราชการ 2556 สมัครสาธารณสุข56

Tags: , , , , , , , , , , ,