สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เปิดสอบรวม 5 ตำแหน่ง (ไม่จำกัดอัตรา) 27 พค-15 มิย 2558 สมัครงานสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เปิดสอบรวม 5 ตำแหน่ง (ไม่จำกัดอัตรา) 27 พค-15 มิย 2558 สมัครงานสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ 58
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สมัครงานสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ 58

สมัครงานสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ

ล่าสุด!! สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ งบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จำนวน 5 ตำแหน่ง (ไม่จำกัดอัตรา) โดยผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ไม่รับใบสมัครทางไปรษณีย์) ได้ที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข อาคารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สถาบันบำราศราดูรอาคาร 10 ขั้น (ชั้น 6) ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0 2580 9237 ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00-11.30 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-15.30 น…..

ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ

ด้วยสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ งบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จำนวน 5 ตำแหน่ง (ไม่จำกัดอัตรา) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ จำนวนตำแหน่งว่าง ไม่จำกัดอัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ระดับการศึกษา : วุฒิปริญญาตรี วิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ หรือวิชาบริหารธุรกิจ

2. ตำแหน่งนักวิชการสาธารณสุข จำนวนตำแหน่งว่าง ไม่จำกัดอัตรา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ระดับการศึกษา : วุฒิปริญญาตรี วิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

3. ตำแหน่งนิติกร จำนวนตำแหน่งว่าง ไม่จำกัดอัตรา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ระดับการศึกษา : วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

4. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จำนวนตำแหน่งว่าง ไม่จำกัดอัตรา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ระดับการศึกษา : วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ (มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน)

5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชีและพัสดุ จำนวนตำแหน่งว่าง ไม่จำกัดอัตรา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ไม่รับใบสมัครทางไปรษณีย์) ได้ที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข อาคารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สถาบันบำราศราดูรอาคาร 10 ขั้น (ชั้น 6) ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0 2580 9237 ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00-11.30 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-15.30 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

Tags: , , ,