สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รับสมัครพนักงานตำแหน่งนิติกร 18 – 27 กค 2555 สคร สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รับสมัครพนักงานตำแหน่งนิติกร 18 – 27 กค 2555 สคร สมัครงาน 2555

ข่าวอัพเดทล่าสึุดเมื่อวันที่ 18/07/2555 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรุจและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 – 27 กรกฎาคม 2555สำหรับท่านใดที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักเลขานุการ สคร. อาคาร 3 ชั้น 6 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท แขวงสามเสนใน กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ด้านล่างคะ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รับสมัครพนักงานตำแหน่งนิติกร 18 – 27 กค 2555 สคร สมัครงาน 2555

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รับสมัครพนักงานตำแหน่งนิติกร 18 - 27 กค 2555 สคร สมัครงาน 2555

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สคร สมัครงาน 2555

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รับสมัครพนักงานตำแหน่งนิติกร 18 – 27 กค 2555 สคร สมัครงาน 2555

อ่านรายละเอียดการรับสมัคร สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รับสมัครพนักงานตำแหน่งนิติกร 18 – 27 กค 2555 สคร สมัครงาน 2555

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรุจและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน สคร. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รับสมัครพนักงานตำแหน่งนิติกร 18 – 27 กค 2555 สคร สมัครงาน 2555
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ วุฒิปริญญาโท

ตำแหน่งว่างและบรรจุครั้งแรก 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รับสมัครพนักงานตำแหน่งนิติกร 18 – 27 กค 2555 สคร สมัครงาน 2555
ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

วิธีการรับสมัคร สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รับสมัครพนักงานตำแหน่งนิติกร 18 – 27 กค 2555 สคร สมัครงาน 2555
การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รับสมัครพนักงานตำแหน่งนิติกร 18 – 27 กค 2555 สคร สมัครงาน 2555
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักเลขานุการ สคร. อาคาร 3 ชั้น 6 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท แขวงสามเสนใน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 18 – 27 กรกฎาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก job.ocsc.go.th คะ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รับสมัครพนักงานตำแหน่งนิติกร 18 – 27 กค 2555 สคร สมัครงาน 2555

Tags: , , , , ,