สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดสอบรวม 8 อัตรา 1-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 สมัครงาน สคร 2015
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดสอบรวม 8 อัตรา 1-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 สมัครงาน สคร 2015
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สมัครงาน สคร 2015

สมัครงาน สคร 2015

ล่าสุด!! สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในตำแหน่งนิติกร (ปริญญาตรี) นักวิชาการตรวจสอบภายใน (วุฒิปริญญาตรี) นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (วุฒิปริญญาตรี) และ นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (วุฒิปริญญาโท) โดยผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ชั้น 2 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2298-5880-7 ต่อ 2201 2202 และ 2206 ตั้งแต่วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น.-16.30 น…..

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จึงประกาสรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนิติกร (ปริญญาตรี) จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

2. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (วุฒิปริญญาตรี) จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (วุฒิปริญญาตรี) จำนวนตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

4. ตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (วุฒิปริญญาโท) จำนวนตำแหน่งว่าง 4 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน : 17,500 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ชั้น 2 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2298-5880-7 ต่อ 2201 2202 และ 2206 ตั้งแต่วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น.-16.30 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

Tags: , , , , , , ,