สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา 8 – 14 กพ 2555 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา 8 – 14 กพ 2555 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สมัครงาน 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 01/02/55 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครพนักงานราชการของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รวมจำนวน 5 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 14 กุมภาพันธ์ 2555 หากท่านใดมีความสนใจที่จะสมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สามารถอ่านรายละเอียดของการเปิดรับสมัครสอบเบื้องต้นได้ ด้านล่างคะ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา 8 – 14 กพ 2555 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สมัครงาน 2555

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา 8 - 14 กพ 2555 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สมัครงาน 2555

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สมัครงาน 2555

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา 8 – 14 กพ 2555 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สมัครงาน 2555

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา 8 – 14 กพ 2555 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สมัครงาน 2555

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา 8 – 14 กพ 2555 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สมัครงาน 2555

อัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 8,950 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา 8 – 14 กพ 2555 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สมัครงาน 2555

อัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 10,010 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี หรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สังกัดภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา 8 – 14 กพ 2555 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สมัครงาน 2555

อัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 10,010 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี หรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการจัดการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาภาษาทางภาษาอังกฤษ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ทางสื่อสารมวลชน

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สังกัดภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา 8 – 14 กพ 2555 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สมัครงาน 2555

อัตราว่าง 2 อัตรา

ค่าตอบแทน 10,010 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี หรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

การรับสมัคร
วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา 8 – 14 กพ 2555 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สมัครงาน 2555
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร รับใบสมัครสอบและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักอำนวยการกลาง ในวันและเวลาราชการ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา 8 – 14 กพ 2555 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สมัครงาน 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม >>สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา 8 – 14 กุมภาพันธ์ 2555

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights