สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เปิดสอบรวม 12 อัตรา 2 – 13 มีค 2558 สมัครงานสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เปิดสอบรวม 12 อัตรา 2 – 13 มีค 2558 สมัครงานสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ปี 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สมัครงานสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ปี 2558

สมัครงานสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ปี 2558

ล่าสุด!! สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา นิติกร จำนวน 5 อัตรา และ เจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชน จำนวน 2 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง โดยยื่นสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 2 – 13 มีนาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.nhrc.or.th โดยผู้สมัครสอบต้องนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2558 ภายในเวลาทำการของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย พร้อมนำหลักฐานการชำระเงิน และเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน…..

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปี 2558

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง จำนวนรวม 12 อัตรา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

2. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชน จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

รวมจำนวนทั้งสิ้น 3 ตำแหน่ง จำนวนรวม 12 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2 – 13 มีนาคม 2558

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง โดยยื่นสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 2 – 13 มีนาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.nhrc.or.th โดยผู้สมัครสอบต้องนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2558 ภายในเวลาทำการของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย พร้อมนำหลักฐานการชำระเงิน และเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!
สมัครสอบคลิก!!!

Tags: , , ,