สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รับสมัครรวม 46 อัตรา 16 กพ-15 มีค 2558 สมัครงานสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รับสมัครรวม 46 อัตรา 16 กพ-15 มีค 2558 สมัครงานสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 58
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สมัครงานสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 58

สมัครงานสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 58

ล่าสุด!! สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในตำแหน่งต่างๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 46 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2558 ผ่านเว็บไซต์ www.crownproperty.or.th หัวข้อ “สมัครสอบคัดเลือก ประจำปี 2558” โดยผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบฉบับเต็มได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ

ประกาศสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ประจำปี 2558

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นองค์กรอิสระของรัฐ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการสารบรรร จำนวน 5 อัตรา
3. ตำแหน่งสำนักงานสารบรรณ จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งนายช่างรังวัด จำนวน 2 อัตรา
6. ตำแหน่งนายช่างแผนที่ จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารชุมชน (ป.โท) จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารชุมชน จำนวน 2 อัตรา
9. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรหารชุมชน (สถาปัตย์) จำนวน 1 อัตรา
10. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กิจการสังคม จำนวน 1 อัตรา
11. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้า จำนวน 1 อัตรา
12. ตำแหน่งนายช่าง จำนวน 1 อัตรา
13. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา
14. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
15. ตำแหน่งพนักงานการเงิน (จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.เพชรบุรี) จำนวน 3 อัตรา
16. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน (จ.นครสวรรค์) จำนวน 1 อัตรา
17. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 2 อัตรา
18. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล จำนวน 2 อัตรา
19. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา
20. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รับรอง จำนวน 1 อัตรา
21. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร จำนวน 5 อัตรา
22. ตำแหน่งเจ้าหน้าโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 3 อัตรา
23. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนา จำนวน 1 อัตรา
24. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา
25. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ (พัฒนาระบบ) จำนวน 1 อัตรา
26. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ (GIS) จำนวน 1 อัตรา
27. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ (บริการข้อมูล) จำนวน 2 อัตรา
28. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ จำนวน 2 อัตรา

รวมจำนวนทั้งสิ้น 46 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2558

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2558 ผ่านเว็บไซต์ www.crownproperty.or.th หัวข้อ “สมัครสอบคัดเลือก ประจำปี 2558” โดยผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบฉบับเต็มได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

สมัครงานคลิก!!!!

Tags: , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights