สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร (สนข.) เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา 22 มิย-2 กค 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร (สนข.) เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา 22 มิย-2 กค 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร

สนง. นโยบายและแผนการขนส่งจราจร

ล่าสุด!! สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ผ่านเว็บไซต์ http://job.otp.go.th หัวข้อ “ใบสมัครออนไลน์” ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้าย ประกาศนี้คะ…

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร (สนข.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 17,500-19,250 บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น 3 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 255

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ผ่านเว็บไซต์ http://job.otp.go.th หัวข้อ “ใบสมัครออนไลน์” ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!
สมัครงานคลิก!!!

Tags: , , , , , ,