สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 15,000 บาท 18 พค– 5 มิย 58 สมัครสอบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 15,000 บาท 18 พค– 5 มิย 58 สมัครสอบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 58
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สมัครสอบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 58

สมัครสอบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 58

ล่าสุด!! สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ใกล้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 18 พฤาภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ในวันและเวลาราชการ…..

ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ด้วยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : นักวิชาการ
ระดับการศึกษา : ผู้สมัครสอบต่องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาที่สูงกว่า ก.พ. ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 พฤาภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ใกล้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 18 พฤาภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , ,