สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครงาน 6 อัตรา 5-9 มี.ค. 2555 ค่าตอบแทน 10,010 บ.
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครงาน 6 อัตรา 5-9 มี.ค. 2555 ค่าตอบแทน 10,010 บ. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครงาน 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 28/02/55 ข่าวการรับสมัครงานข่าวนี้ เป็นประกาศจากทาง สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 4 อัตรา และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา รวม 6 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 9 มีนาคม 2555 ค่าตอบแทน 10,010 บาท ท่านที่สนใจ อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยคะ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครงาน 2555

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2555


สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครงาน 6 อัตรา 5-9 มี.ค. 2555 ค่าตอบแทน 10,010 บ.

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา 5 – 9 มีนาคม 2555 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครงาน 2555
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ รวม 6 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 9 มีนาคม 2555 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครงาน 2555
ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครงาน 2555
ด้วยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังนี้ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครงาน 2555
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 4 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 10,010 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือวิทยาศาสตร์บัณฑิต หรือเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร สาขาส่งเสริมการเกษตรและสาขาพัฒนาการเกษตร หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครงาน 2555
2. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,010 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์บัณฑิต ทางการอาหาร หรืออุตสาหกรรมเกษตร หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ หรือทางพัฒนาการเกษตร หรือทางเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครงาน 2555
การรับสมัคร
วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครงาน 2555
ตั้งแต่วันที่ 5 – 9 มีนาคม 2555 ในวันราชการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครงาน 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครงาน 6 อัตรา 5-9 มี.ค. 2555 ค่าตอบแทน 10,010 บ.

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครงาน 2555

Tags: , , , , , ,