สำนักงานเลขธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบรวม 7 อัตรา 23 มค-13 กพ 2558 สมัครงานสำนักงานเลขธิการนายกรัฐมนตรี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานเลขธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบรวม 7 อัตรา 23 มค-13 กพ 2558 สมัครงานสำนักงานเลขธิการนายกรัฐมนตรี 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558

สมัครงานสำนักงานเลขธิการนายกรัฐมนตรี 2558

สมัครงานสำนักงานเลขธิการนายกรัฐมนตรี 2558

ล่าสุด!! สำนักงานเลขธิการนายกรัฐมนตรีเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักงานเลขธิการนายก รัฐมนตรี ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านการต่างประเทศ) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านสุนทรพจน์) นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ http://job.thaigov.go.th ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 200 บาท…

ประกาศสำนักงานเลขธิการนายกรัฐมนตรี
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักงานเลขธิการนายกรัฐมนตรี

ด้วยสำนักงานเลขธิการนายกรัฐมนตรีจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักงานเลขธิการนายกรัฐมนตรี ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านการต่างประเทศ) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านสุนทรพจน์) นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

2. ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

3. ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านสุนทรพจน์)
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

4. ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

5. ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ)
อัตราเงินเดือน : 17500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

6. ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

7. ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

8. ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ http://job.thaigov.go.th ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 200 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights