สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ประจำปี 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ประจำปี 2555 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ประจำปี 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 11/08/2555 ข่าวดีคะ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา มาดู รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2555 กันเลยดีกว่าคะ ว่าจะเป็นท่านหรือไม่ที่สอบผ่าน ภาค ข ของ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และได้ไปต่อภาค ค สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ประจำปี 2555

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ


สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ประจำปี 2555

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ประจำปี 2555
ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ค. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ประจำปี 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเลขาธิการคุรุ สภา ได้ตรวจและประมวลผลข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เสร็จเรียบร้อย ปรากฎว่ามีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ ของประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนัก งานเลขาธิการคุรุสภา ในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาที่กำหนดให้ผู้สมัครสอบที่จะถือว่าเป็นผู้มี สิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ต้องได้คะแนนในการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ๖ภาค ก.)และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ รายละเอียดดังนี้
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ประจำปี 2555

๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) >>> คลิ๊ก!!!
๒. แผนที่ มหาวิทยาลัยสยาม  >>> คลิ๊ก!!!
๓. แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยสยาม     >>> คลิ๊ก!!!
๔. แบบปะหน้าซองเอกสารการสมัครสอบแข่งขัน  >>> คลิ๊ก!!!

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ประจำปี 2555
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram.com
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ประจำปี 2555

Tags: , , , , , ,