สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครสอบรวม 6 อัตรา 2 เมษา -16 พค 2555 สำนักงาน ก.พ.ร. สมัครสอบ 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครสอบรวม 6 อัตรา 2 เมษา -16 พค 2555 สำนักงาน ก.พ.ร. สมัครสอบ 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 26/03/2555 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครสอบ ภาค ข ของสำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครสอบในตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาระบบราชการ นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และ นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ ด้านประชาสัมพันธ์ สำหรับท่านใดที่มีความสนใจจะสมัครสอบกับสำนักงาน ก.พ.ร. ในตำแหน่งดังกล่าว สามารถอ่านรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการรับสมัครสอบได้ ตามรายละเอียดด้านล่างและลิ้งที่ได้แนบมาด้วยคะ สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครสอบรวม 6 อัตรา 2 เมษา -16 พค 2555 สำนักงาน ก.พ.ร. สมัครสอบ 2555

สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครสอบรวม 6 อัตรา 2 เมษา -16 พค 2555 สำนักงาน ก.พ.ร. สมัครสอบ 2555

สำนักงาน ก.พ.ร. สมัครสอบ 2555

สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครสอบรวม 6 อัตรา 2 เมษา -16 พค 2555 สำนักงาน ก.พ.ร. สมัครสอบ 2555

สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครสอบรวม 6 อัตรา 2 เมษา -16 พค 2555 สำนักงาน ก.พ.ร. สมัครสอบ 2555

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสำนักงาน ก.พ.ร.

ด้วยสำนักงาน ก.พ.ร. จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงาน ก.พ.ร. จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ

1. ตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาระบบราชการ
จำนวน 4 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุตั้งแต่ 15,300 – 16,830 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครสอบรวม 6 อัตรา 2 เมษา -16 พค 2555 สำนักงาน ก.พ.ร. สมัครสอบ 2555
รับสมัครจากผู้มีวุฒิปริญญาโทสาขาวิชา บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ นโยบายสาธารณะ สารสนเทศศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ซึ่งสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.

2. ตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
จำนวน 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุตั้งแต่ 15,300 – 16,830 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครสอบรวม 6 อัตรา 2 เมษา -16 พค 2555 สำนักงาน ก.พ.ร. สมัครสอบ 2555
รับสมัครจากผู้มีวุฒิปริญญาโทสาขาวิชา บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ นโยบายสาธารณะ การบริหารองค์กร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ซึ่งสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.

3. ตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ ด้านประชาสัมพันธ์
จำนวน 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุตั้งแต่ 15,300 – 16,830 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครสอบรวม 6 อัตรา 2 เมษา -16 พค 2555 สำนักงาน ก.พ.ร. สมัครสอบ 2555
รับสมัครจากผู้มีวุฒิปริญญาโทสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ซึ่งสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการ ชั้น 4 สำนักงาน ก.พ.ร. ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2555 สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครสอบรวม 6 อัตรา 2 เมษา -16 พค 2555 สำนักงาน ก.พ.ร. สมัครสอบ 2555

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ (ด้านประชาสัมพันธ์) / ตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ (ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล) / ตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ (ด้านการพัฒนาระบบราชการ วุฒิปริญญาโท)

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก เปิดสอบงานราชการ คะ สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครสอบรวม 6 อัตรา 2 เมษา -16 พค 2555 สำนักงาน ก.พ.ร. สมัครสอบ 2555

Tags: , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights