สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดสอบเจ้าหน้าที่การต่างประเทศปฏิบัติการ 5 อัตรา 18 พค – 8 มิย 2558 สมัครงาน สำนักงาน ป.ป.ช. 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดสอบเจ้าหน้าที่การต่างประเทศปฏิบัติการ 5 อัตรา 18 พค – 8 มิย 2558 สมัครงาน สำนักงาน ป.ป.ช. 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สมัครงาน สำนักงาน ป.ป.ช. 2558

สมัครงาน สำนักงาน ป.ป.ช. 2558

ล่าสุด!! สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การต่างประเทศปฏิบัติการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 5 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ http://nacc.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ” ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยการรับสมัครสอบจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ เรียบร้อยแล้ว…

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การต่างประเทศปฏิบัติการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การต่างประเทศปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การต่างประเทศปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,500 บาท
ประเภท : เจ้าหน้าที่การต่างประเทศ
ระดับการศึกษา : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์

รวมจำนวนทั้งสิ้น 5 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ http://nacc.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ” ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยการรับสมัครสอบจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , , ,