สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา 28 กพ.-5 มีค 2555 กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา 28 กพ – 5 มค 2555 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร รับสมัครงาน 2555 กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 23/02/2555 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครสอบ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา 28 กพ – 5 มค 2555 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (เขต 4) และ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร (เขต 4) ท่านสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 ได้เลยคะ หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ด้านล่างเลยคะ
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร รับสมัครงาน 2555 กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2555

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร รับสมัครงาน 2555


สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา 28 กพ.-5 มีค 2555 กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2555

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา 28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2555 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร รับสมัครงาน 2555 กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2555
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี(บรรจุที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร(บรรจุที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด) รวม 3 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2555 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร รับสมัครงาน 2555 กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2555
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร รับสมัครงาน 2555 กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2555
ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัคร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร รับสมัครงาน 2555 กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2555
ชื่อตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (เขต 4)

อัตราว่างครั้งแรก 1 อัตรา
บรรจุที่ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ค่าตอบแทน 7,370 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร รับสมัครงาน 2555 กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2555
2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร (เขต 4)
อัตราว่างครั้งแรก 2 อัตรา
บรรจุที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด
ค่าตอบแทน 7,370 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางการเกษตร, ทางช่างกลเกษตร
ำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร รับสมัครงาน 2555 กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2555
การรับสมัคร
วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์สมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร รับสมัครงาน 2555 กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา 28 กพ.-5 มีค 2555 กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2555

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร รับสมัครงาน 2555 กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2555

Tags: , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights