สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครพนักงาน 17 อัตรา 26 มีค – 20 เมษา 2555 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครพนักงาน 17 อัตรา 26 มีค – 20 เมษา 2555 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สมัครงาน 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19/03/2555 วันนี้มีข่าวการรับสมัครพนักงานของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน และ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวนรวม 17 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 20 เมษายน 2555 สำหรับท่านใดที่มีความสนใจจะสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าวกับ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานได้ ด้านล่างคะ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครพนักงาน 17 อัตรา 26 มีค – 20 เมษา 2555 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สมัครงาน 2555

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครพนักงาน 17 อัตรา 26 มีค - 20 เมษา 2555 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สมัครงาน 2555

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สมัครงาน 2555

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครพนักงาน 17 อัตรา 26 มีค – 20 เมษา 2555 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สมัครงาน 2555

ประกาศสำนักงานกิจการสตรีและครอบครัว

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานกิจการสตรีและครอบครัว สํา นักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครพนักงาน 17 อัตรา 26 มีค – 20 เมษา 2555 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สมัครงาน 2555

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

1. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี สํา นักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครพนักงาน 17 อัตรา 26 มีค – 20 เมษา 2555 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สมัครงาน 2555

2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี สํา นักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครพนักงาน 17 อัตรา 26 มีค – 20 เมษา 2555 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สมัครงาน 2555

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สํา นักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครพนักงาน 17 อัตรา 26 มีค – 20 เมษา 2555 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สมัครงาน 2555

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 8 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

อัตราเงินเดือน 7,010 – 9,690 บาท สํา นักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครพนักงาน 17 อัตรา 26 มีค – 20 เมษา 2555 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สมัครงาน 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> คลิก Download เอกสาร ( ขนาด 7.07 MB )

Tags: , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights