สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ เปิดรับสมัคร 2 อัตรา 27 กพ-9 มีค 2555 กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน 2555 กรมสรรพสามิต สมัครงาน ปี55
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ เปิดรับสมัคร 2 อัตรา 27 ก.พ. – 9 มี.ค. 2555 สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ เปิดรับสมัคร 2555 กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน 2555 กรมสรรพสามิต สมัครงาน ปี55
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 25/02/2555 อัพเดตการรับสมัครงานข่าวนี้กันคะ สำหรับประกาศนี้เป็นของ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานสรรพสามิต รวม 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2555 นี้ ท่านที่สนใจ กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน 2555 หรือต้องการทราบรายละเอียด กรมสรรพสามิต สมัครงาน ปี55 เพิ่มเติม สามารถอ่านรายละเอียดได้เลยคะ
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ เปิดรับสมัคร 2555 กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน 2555 กรมสรรพสามิต สมัครงาน ปี55

สํานักงานสรรพสามิต เปิดรับสมัคร 2555


สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ เปิดรับสมัคร 2 อัตรา 27 กพ-9 มีค 2555 กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน 2555 กรมสรรพสามิต สมัครงาน ปี55

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา 27 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2555 สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ เปิดรับสมัคร 2555 กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน 2555 กรมสรรพสามิต สมัครงาน ปี55
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานสรรพสามิต รวม 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2555 สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ เปิดรับสมัคร 2555 กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน 2555 กรมสรรพสามิต สมัครงาน ปี55
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ เปิดรับสมัคร 2555 กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน 2555 กรมสรรพสามิต สมัครงาน ปี55
ด้วยกรมสรรพสามิต โดยสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ สุรินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยจ้างจากเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น กรมสรรพสามิต รายละเอียดดังต่อไปนี้ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ เปิดรับสมัคร 2555 กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน 2555 กรมสรรพสามิต สมัครงาน ปี55
ตําแหน่งที่รับสมัคร อัตราค่าจ้าง และจํานวนตําแหน่งว่าง
1. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ เปิดรับสมัคร 2555
อัตราค่าจ้าง 6,410 บาท
จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน 2555 กรมสรรพสามิต สมัครงาน ปี55
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทางเดียวกัน
– มีความรู้ความสามารถในการพิมพ์ภาษาไทย ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คํา
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ เปิดรับสมัคร 2555 กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน 2555 กรมสรรพสามิต สมัครงาน ปี55
2. ตําแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน 2555 กรมสรรพสามิต สมัครงาน ปี55
อัตราค่าจ้าง 6,410 บาท
จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ เปิดรับสมัคร 2555
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทางเดียวกัน
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ เปิดรับสมัคร 2555 กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน 2555 กรมสรรพสามิต สมัครงาน ปี55
กําหนดการและวิธีการรับสมัคร กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน 2555 กรมสรรพสามิต สมัครงาน ปี55
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ณ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ เลขที่ 259 หมู่ 11 ถนนสุรินทร์-ลําชี ตําบลนอกเมือง อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ เปิดรับสมัคร 2555 กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน 2555 กรมสรรพสามิต สมัครงาน ปี55
ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ
โดยผู้สมัครจะไม่ เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ เปิดรับสมัคร 2555 กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน 2555 กรมสรรพสามิต สมัครงาน ปี55
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ เปิดรับสมัคร 2 อัตรา 27 กพ-9 มีค 2555 กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน 2555 กรมสรรพสามิต สมัครงาน ปี55

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ เปิดรับสมัคร 2555 กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน 2555 กรมสรรพสามิต สมัครงาน ปี55

Tags: , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights