สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 83 อัตรา 20-24 เมษายน 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 83 อัตรา 20-24 เมษายน 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563
ประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ด้วยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จะสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและ เลือกสรร พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมี รายละเอียด ดังต่อไปนี้

๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights