สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา 5-13 กันยายน 2559 สํานักงานอัยการสูงสุด สมัครงาน 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา 5-13 กันยายน 2559

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 06/09/2559 มีข่าว สํานักงานอัยการสูงสุด สมัครงาน 2559 เนื่องจาก สํานักงานอัยการสูงสุด กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (คนพิการ) จำนวน 8 อัตรา ระหว่างวันที่ 5 – 13 กันยายน พ.ศ. 2559 สนใจอ่านรายละเอียด สํานักงานอัยการสูงสุด สมัครงาน 2559 อ่านเพิ่มเติมได้แล้วที่นี่ ไม่อยากให้พลาดรายละเอียดข่าวนี้จริงๆ คะ ไปดูกันเลยดีกว่าคะ

 

สำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา 5-13 กันยายน 2559 สํานักงานอัยการสูงสุด สมัครงาน 2559

สำนักงานอัยการสูงสุด
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา ระหว่างวันที่ 5 – 13 กันยายน พ.ศ. 2559

สํานักงานอัยการสูงสุด กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (คนพิการ) จำนวน 8 อัตรา ระหว่างวันที่ 5 – 13 กันยายน พ.ศ. 2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (คนพิการ)

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 8 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

จำนวน 11280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา ที่มีการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 2 หน่วยกิต จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านงานพิมพ์และงานบันทึกข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงาน ดังนี้
(๑) ปฏิบัติงานด้านงานพิมพ์และงานบันทึกข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ เช่น การพิมพ์หนังสือราชการ พิมพ์ความเห็นในสำนวนคดี พิมพ์รายงานต่างๆ และบันทึกข้อมูลในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
(๒) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานตรวจสอบได้
(๓) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559 ถึง วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา 5-13 กันยายน 2559 สํานักงานอัยการสูงสุด สมัครงาน 2559

Tags: , , , , , , , , , , , , ,