มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 7-71 สิงหาคม 2560 หางาน มหาวิทยาลัย 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 7-71 สิงหาคม 2560

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 07/08/2560 อยากทราบรายละเอียด หางาน มหาวิทยาลัย 2560 กันบ้างไหมคะ เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2560 สนใจรายละเอียด หางาน มหาวิทยาลัย 2560 สามารถเข้ามาอ่านเพิ่มเติมได้แล้ววันนี้ ที่นี่ ด้านล่างข้อความนี้เลยคะ

 

63046

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 7-71 สิงหาคม 2560 หางาน มหาวิทยาลัย 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
จำนวน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
– มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไป ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน หรือสัญญาจ้าง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
– ร่างโต้ตอบหนังสือ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทำรายงานการประชุม และรายงานการดำเนินงานอื่น ๆ
– วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ และร่วมวางแผนการทำงานของฝ่ายหรือของสำนักฯ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
– ดำเนินงานการให้บริการวิชาการในด้านต่างๆ ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนด
– ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก


วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560


 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 7-71 สิงหาคม 2560 หางาน มหาวิทยาลัย 2560

Tags: , , , , , , , , , , , , ,