สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบ 6 อัตรา 16-22 ก.พ. 2555 เงินเดือน 13,360 บาท สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สมัครงาน 2555 อย รับสมัครงาน ปี 55
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบ 6 อัตรา 16-22 ก.พ. 2555 เงินเดือน 13,360 บาท สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบ 2555 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สมัครงาน 2555 อย รับสมัครงาน ปี 55
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 09/02/2555 เอาหละคะ วันนี้มีข่าวรับสมัครงานที่เป็นโอกาสดีมากๆ เลยคะ เพราะ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 – 22 กุมภาพันธ์ 2555 เงินเดือน 13,360 บาท ผู้ที่สนใจข่าว สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สมัครงาน 2555 หรือ ต้องการทราบรายละเอียด อย รับสมัครงาน ปี 55 เพิ่มเติม ท่านสามารถติดตามได้ที่นี่เลยคะ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบ 2555 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สมัครงาน 2555 อย รับสมัครงาน ปี 55

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบ 6 อัตรา 16-22 ก.พ. 2555 เงินเดือน 13,360 บาท สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สมัครงาน 2555 อย รับสมัครงาน ปี 55

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 6 อัตรา 16 – 22 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบ 2555 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สมัครงาน 2555 อย รับสมัครงาน ปี 55
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 – 22 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบ 2555 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สมัครงาน 2555 อย รับสมัครงาน ปี 55
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการจึงประกาศรับสมัคร โดยมีรายละเอียดดังนี้
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบ 2555 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สมัครงาน 2555 อย รับสมัครงาน ปี 55
ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตำแหน่ง

เภสัชกรปฏิบัติการ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบ 2555 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สมัครงาน 2555 อย รับสมัครงาน ปี 55
จำนวน
6 ตำแหน่ง
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบ 2555 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สมัครงาน 2555 อย รับสมัครงาน ปี 55
เงินเดือนที่ได้รับ
สำหรับปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี
อัตราเงินเดือนระหว่าง 9,940 – 10,540 บาท
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบ 2555 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สมัครงาน 2555 อย รับสมัครงาน ปี 55
สำหรับปริญญาตรีหลักสูตร 6 ปี
อัตราเงินเดือนระหว่าง 12,600 – 13,360 บาท
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบ 2555 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สมัครงาน 2555 อย รับสมัครงาน ปี 55
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบ 2555 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สมัครงาน 2555 อย รับสมัครงาน ปี 55
2. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบ 2555 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สมัครงาน 2555 อย รับสมัครงาน ปี 55
3. ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบ 2555 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สมัครงาน 2555 อย รับสมัครงาน ปี 55
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบ 2555 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สมัครงาน 2555 อย รับสมัครงาน ปี 55
การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 2 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบ 2555 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สมัครงาน 2555 อย รับสมัครงาน ปี 55
ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 กุมภาพันธ์ 2555 ในวันและเวลาราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบ 2555 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สมัครงาน 2555 อย รับสมัครงาน ปี 55
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบ 6 อัตรา 16-22 ก.พ. 2555 เงินเดือน 13,360 บาท สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สมัครงาน 2555 อย รับสมัครงาน ปี 55

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบ 2555 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สมัครงาน 2555 อย รับสมัครงาน ปี 55

Tags: , , , , , , , , ,