[อัพเดท] รัฐสภา ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ภาค ก. รัฐสภา สมัครงาน 2555 รัฐสภา สมัครสอบ 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[อัพเดท] รัฐสภา ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ภาค ก. รัฐสภา สมัครงาน 2555 รัฐสภา สมัครสอบ 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10/07/2555 วันนี้มีข่าวประกาศจากคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ของรัฐสภา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภา สามัญ โดยจะสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2555 ที มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก สำหรับท่านใดที่ได้ทำการสมัครสอบกับรัฐสภาสามัญ ไปแล้ว สามารถตรวจเช็ครายชื่อและสถานที่สอบได้ ตามลิ้งด้านล่างคะ

[อัพเดท] รัฐสภา ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ภาค ก. รัฐสภา สมัครงาน 2555 รัฐสภา สมัครสอบ 2555

รัฐสภา สมัครงาน 2555 รัฐสภา สมัครสอบ 2555

[อัพเดท] รัฐสภา ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ภาค ก. รัฐสภา สมัครงาน 2555 รัฐสภา สมัครสอบ 2555

แนวข้อสอบ รัฐสภาสามัญ 2555

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการรัฐสภาสามัญ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภา สามัญ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ รัฐสภาสามัญ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภา สามัญ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
กำหนดการสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดการสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปฏิบัติงาน
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปฏิบัติการ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ครั้งที่ 1/2555 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ครั้งที่ 1/2555

หมายเหตุ เลขประจำตัวสอบ (๓๐๐๐๑๐๖๗๙ – ๓๐๐๐๑๕๓๗๐) สอบ ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วิทยาเขตพัฒนาการ) โดยจะแจ้งที่นั่งสอบให้ทราบอีกครั้ง ในวันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

แนวข้อสอบ รัฐสภาสามัญ 2555

Tags: , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights