[สมัครนายร้อยตํารวจหญิง 56] ขั้นตอนการกรอกใบสมัครนายร้อยตํารวจ ประจำปี 2556 เปิดสอบนายร้อยตำรวจ 56
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ขั้นตอนการกรอกใบสมัครนายร้อยตํารวจ ประจำปี 2556 เปิดสอบนายร้อยตำรวจ 56 [สมัครนายร้อยตํารวจหญิง 56]
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 05/12/2555 หลังจากที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจได้ทำการประกาศเปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายร้อตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยจะทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2556 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบได้ที่นี่ >>> อ่านรายละเอียดคลิก!! วันนี้เราจึงนำเนื้อหาของขั้นตอนการกรอกใบสมัครนายร้อยตํารวจ ประจำปี 2556 มาอัพเดทกันคะ สมัครนายร้อยตํารวจหญิง 56] ขั้นตอนการกรอกใบสมัครนายร้อยตํารวจ ประจำปี 2556 เปิดสอบนายร้อยตำรวจ 56

สมัครนายร้อยตํารวจหญิง 56] ขั้นตอนการกรอกใบสมัครนายร้อยตํารวจ ประจำปี 2556 เปิดสอบนายร้อยตำรวจ 56

สมัครนายร้อยตํารวจหญิง 56

[สมัครนายร้อยตํารวจหญิง 56] ขั้นตอนการกรอกใบสมัครนายร้อยตํารวจ ประจำปี 2556 เปิดสอบนายร้อยตำรวจ 56

ขั้นตอนการกรอกใบสมัครนายร้อยตํารวจ ประจำปี 2556 สมัครนายร้อยตํารวจหญิง 56] ขั้นตอนการกรอกใบสมัครนายร้อยตํารวจ  2556 เปิดสอบนายร้อยตำรวจ 56
เข้าไปที่เว็บไซต์ >>>http://www.rpca-admission.com

แล้วดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ สมัครนายร้อยตํารวจหญิง 56] ขั้นตอนการกรอกใบสมัครนายร้อยตํารวจ ประจำปี 2556 เปิดสอบนายร้อยตำรวจ 56
ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร สมัครนายร้อยตํารวจหญิง 56] ขั้นตอนการกรอกใบสมัครนายร้อยตํารวจ ประจำปี 2556 เปิดสอบนายร้อยตำรวจ 56
1. คลิกที่ปุ่ม [ดำเนินการต่อคลิกที่นี่] เพื่อสมัครสอบ

2. กรอกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์” ให้ครบถ้วนและถูกต้อง เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม [ต่อไป]

3. จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลที่ท่านได้กรอกไว้ใน “แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์” กรุณาตรวจทานข้อมูลของท่านว่าครบถ้วนและถูกต้อง

กรณีที่ข้อมูลของท่านถูกต้องและครบถ้วนแล้วกดปุ่ม [ส่งใบสมัคร]
กรณีที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกปุ่ม [แก้ไข] จากนั้นระบบจะแสดง “แบบฟอร์มใบสมัคร” เพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
(สำหรับโปรแกรมที่ไม่สนับสนุนท่านอาจจะต้องกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง)
4. คลิกปุ่ม [สั่งพิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลและใบชำระเงิน] ระบบจะแสดงหน้าเว็บที่มีข้อมูลของท่านตามที่ท่านระบุ และแบบฟอร์มชำระเงิน

หากท่านต้องการพิมพ์เอกสาร หรือต้องการชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร กรุณาคลิกปุ่ม [พิมพ์]
หากท่านต้องการบันทึกเอกสาร กรุณาคลิกปุ่ม [บันทึก]
หรือหากท่านไม่ต้องการดำเนินการใดๆ กรุณากดปุ่ม [กลับหน้าหลัก]
5. ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครแล้ว แต่ไม่สามารถพิมพ์หรือบันทึกใบสมัครได้ในครั้งแรก ท่านสามารถพิมพ์ หรือบันทึกใบสมัครได้ในภายหลัง
(เฉพาะผู้ที่คลิกปุ่มส่งใบสมัครแล้วเท่านั้น) โดยเข้ามาที่เว็บเพจ จากนั้นคลิกเมนู “ค้นหาใบสมัคร” ที่เมนูด้านซ้ายโดยกรอกเลขที่บัตรประชาชน
และรหัสที่แสดงในหน้าเว็บเพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน

ข้อควรระวัง สมัครนายร้อยตํารวจหญิง 56] ขั้นตอนการกรอกใบสมัครนายร้อยตํารวจ ประจำปี 2556 เปิดสอบนายร้อยตำรวจ 56
1.ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว
2.ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน “ใบสมัครออนไลน์” จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน
3.กรุณาตรวจสอบเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบ
4.การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม
[ส่งใบสมัคร] เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ
จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
สมัครนายร้อยตํารวจหญิง 56] ขั้นตอนการกรอกใบสมัครนายร้อยตํารวจ ประจำปี 2556 เปิดสอบนายร้อยตำรวจ 56

>>>>หากท่านเข้าไปในขณะนี้จะยังดำเนินการใดๆไม่ได้ เพราะเค้าเปิดรับสมัครในวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2556 คะ <<<<<

ตัวอย่างแนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2556 >>>> อ่านรายละเอียดคลิก!!

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก http://www.rpca-admission.com คะ สมัครนายร้อยตํารวจหญิง 56] ขั้นตอนการกรอกใบสมัครนายร้อยตํารวจ ประจำปี 2556 เปิดสอบนายร้อยตำรวจ 56

Tags: , , , , , , ,