เพิ่มเติม! กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 13-31 ตค 2557 สมัครสอบกรมคุมประพฤติ 2557-2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

เพิ่มเติม! กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 13-31 ตค 2557 สมัครสอบกรมคุมประพฤติ 2557-2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สมัครสอบกรมคุมประพฤติ 2558

สมัครสอบกรมคุมประพฤติ 2558

ล่าสุด!! กรมคุมประพฤติเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ เจ้าหน้าที่ธุรการ โดยผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมคุมประพฤติศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ…

ประกาศกรมคุมประพฤติ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วย กรมคุมประพฤติประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตําแหน่งพนักงานคุมประพฤติ

– ได้รับปริญญาตรีทางอาชญาวิทยา งานยุติธรรม กฎหมาย การปกครอง
รัฐประศาสนศาสตร์สังคมสงเคราะห์ศาสตร์จิตวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

2. ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
– ได้รับปริญญาตรีทางบัญชีพาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

3. ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
– ได้รับปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์

4. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชีพณิชยการ เลขานุการ

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมคุมประพฤติศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights