เพิ่มเติม!! อัตราเงินเดือนเมื่อได้บรรจุเป็นพนักงาน การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดสอบ 371 อัตรา ในปี 2557 สมัครสอบ กปภ. 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

พิ่มเติม!! อัตราเงินเดือนเมื่อได้บรรจุเป็นพนักงาน การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดสอบ 371 อัตรา ในปี 2557 สมัครสอบ กปภ. 2557

สมัครสอบ กปภ. 2557

สมัครสอบ กปภ. 2557

ล่าสุด!! การประปานครหลวง (กปภ.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุพนักงานในตำแหน่งต่างๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 371 อัตรา โดยหลังจากที่ทางทีมงานได้อัพเดทรายละเอียดของตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร คุณสมบัติเบื้องต้น วิธีการสมัครสอบ ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร และ สารพันปัญหา ไปแล้ว วันนี้เป็นมีรายละเอียดที่สำคัญเพิ่มเติมที่ผู้สมัครสอบทุกคนควรรู้ นั่นคือเหรดอัตราเงินเดือนเมื่อได้บรรจุเป็นพนักงาน ของ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี 4 ปี และ ปริญญาโท ของปี 2557…

อัตราเงินเดือนเมื่อได้บรรจุเป็นพนักงาน
1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 10,740 บาท เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา 300 บาท และ ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

2. คุณวุฒิปริญญาตรี 4 ปี
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 14,160 บาท เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา 300 บาท และ ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวในส่วนที่ยังไม่ถึง 15,000 บาท

3. คุณวุฒิปริญญาโทในสาขาที่เปิดสอบ
– ตำแหน่ง 1100 เศรษฐกร 4 (ปริญญาโท)
– ตำแหน่ง 1500 บุคลากร 4 (ปริญญาโท)

อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 15,890 บาท เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา 300 บาท
สำหรับผู้ที่จะจบในคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป จะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษมายื่นไว้ในวันสอบสัมภาษณ์ (ผลคะแนนการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดลอง) ดังนี้
1. TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน หรือ
2. TOEFL แบบ Paper Base Test ไม่น้อยกว่า 477 คะแนน หรือ แบบ Internet Bese Test ไม่น้อยกว่า 53 คะแนน หรือ
3. IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน

หมายเหตุ
1. กรณีเป็นพนักงานของ กปภ. ถ้าพนักงานผู้นั้นได้รับอัตราเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของตำแหน่งแล้ว ให้ได้รับอัตรเงินเดือนเดิม
2. ผู้ที่สอบคัดเลือกได้นอกเหนือจากข้อ 11.4 และผู้มีรายชื่อในบัญชีสำรอง เมื่อได้รับการเรียกบรรจุและมีคุณวุฒิปริญญาโทสาขาเดียวกับตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ หากประสงค์ขอรับการบรรจุโดยคุณวุฒิปริญญาโท ต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษเช่นเดียวกับข้อ 11.4 ในวันที่รายงานตัวเรียกบรรจุ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง หากไม่ยื่นผลสอบ ทาง กปภ. ขอสงวนสิทธิ์บรรจุในคุณวุฒิปริญญาตรี

เข้าสูเว็บไซต์ของการประปานครหลวง (กปภ.) >>>>
สมัครสอบคลิก!!!!
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบการประปาส่วนถูมิภาคเตรียมสอบปี 2557 >>>>
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบการประปาส่วนถูมิภาคเตรียมสอบปี 2557 ชุดที่ 1 คลิก!!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบการประปาส่วนถูมิภาคเตรียมสอบปี 2557 ชุดที่ 2 คลิก!!!

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบการประปาส่วนถูมิภาคเตรียมสอบปี 2557 ชุดที่ 3 คลิก!!!

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบการประปาส่วนถูมิภาคเตรียมสอบปี 2557 ชุดที่ 4 คลิก!!!

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบการประปาส่วนถูมิภาคเตรียมสอบปี 2557 ชุดที่ 5 คลิก!!!

Tags: , , , , ,