[แจกชุดที่ 2] แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง 2559-2560 จัดชุดใหญ่!! แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2 เตรียมสอบในปี 59-60
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-09-07 at 6.38.36 PM[แจกชุดที่ 2] แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง 2559-2560 จัดชุดใหญ่!! แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2 เตรียมสอบในปี 59-60
หลังจากที่ได้อัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง เตรียมสอบในปี 2559-2560 รวมแนวข้อสอบเก่าวิชาวิทยาศาสตร์ ไปแล้วในชุดที่ 1 วันนี้กลับมาอัพเดทเพิ่มเติมในชุดที่ 2 กันคะ โดยแนวข้อสอบมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ แรง มวลและกฎการเคลือนที่ การเคลื่อนที่แนวตรง การเคลือนที่ใน 2 มิติ การเคลือนที่แบบหมุน ของไหล งานและพลังงาน การชนและโมเมนดัม ปรากฎการณ์คลื่น และความรู้อื่นๆที่ผู้สมัครสอบนายร้อยตำรวจหญิง ในปี 2559-2560 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 11. เชือกเส้นหนึ่งทนแรงดึงได้ 50 นิวตัน ผูกไว้กับมวล 4 กิโลกรัม จะสามารถดึงมวลขึ้นในแนวดิ่งด้วย ความเร่งมากที่สุดเท่าไร เชือกจึงจะยังไม่ขาด
ก. 2.5 เมตร/วินาที
ข. 10 เมตร/วินาที
ค. 12.5 เมตร/วินาที
ง. 480 เมตร/วินาที

ข้อที่ 12. นายแดงยืนบนเครื่องชั่งในลิฟต์ ถ้าลิฟต์อยู่นิ่งๆนายแดงอ่าน้ำหนักตัวจากเรื่องชั่งได้ 600 นิวตัน ถ้าลิฟต์เคลื่อนที่ลงด้วยความเร่ง 2 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง นายแดงจะอ่านน้ำหนักตัวจากเครื่องชั่งได้เท่าไร
ก. 700 นิวตัน
ข. 500 นิวตัน
ค. 720 นิวตัน
ง. 480 นิวตัน

ข้อที่ 13. ข้อใดอธิบายความหมายของ (Motion) ได้ถูกต้องที่สุด
ก. แรงมีทิศทางและเวลา
ข. การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องตามเวลาที่ผ่านไป
ค. ขบวนการที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งแล้วหยุดโดยมีทิศทางและระยะทาง
ง. ขบวนการที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องตามเวลาโดยมีทิศทางและระยะทาง

ข้อที่ 14. ข้อใด ไม่ ถือเป็นการเคลื่อนที่
ก. รถวิ่งตามถนน ข. เหยี่ยวบินอยู่กับที่
ค. น้ำหยดบนพื้นดิน ง. ดวงจันทร์โคจรรอบโลก

ข้อที่ 15. เวลาในระบบ ST คืออะไร
ก. วินาที
ข. นาที
ค. ชั่วโมง
ง. ปีแสง

ข้อที่ 16. ข้อแตกต่างของระยะทางกับการกระจัด คือ ข้อใด
ก. ระยะทาง และการกระจัดเป็นปริมาณสเกลาร์
ข. ระยะทาง และการกระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์
ค. ระยะทางเป็นปริมาณสเกลาร์ การกระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์
ง. ระยะทางเป็นปริมาณเวกเตอร์ การกระจัดเป็นปริมาณสเกลาร์

ข้อที่ 17. การเปลี่ยนแปลงที่ช้าลง คือข้อใด
ก. ความเร็ว
ข. อัตราเร็ว
ค. ความเร่ง
ง. ความหน่วง

ข้อที่ 18. สมชายเดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 10 เมตร กว้าง 5 เมตร ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. เขาเดินได้ระยะทาง 15 เมตร การกระจัด 15 เมตร
ข. เขาเดินได้ระยะทาง 15 เมตร การกระจัด 0 เมตร
ค. เขาเดินได้ระยะทาง 30 เมตร การกระจัด 0 เมตร
ง. เขาเดินได้ระยะทาง 30 เมตร การกระจัด 30 เมตร

ข้อที่ 19. ข้อใดกล่าวถึงกฎข้อที่สามของนิวตันได้ถูกต้อง
ก. วัตถุจะรักษาสภาพการเคลื่อนที่เดิมตลอดไปจนกว่าจะมีแรงลัพธ์ที่ไม่เป็น 0
ข. ความเร่งเป็นสัดส่วนโดยตรงกับแรงและเป็นสัดส่วนโดยตรงกับมวลของวัตถุ
ค. ทุกครั้งที่มีแรงกิริยาจะต้องมีแรงปฏิกิริยาโต้ตอบด้วยขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงข้าม
ง. ความเร่งเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเร็วและเป็นสัดส่วนผกผันกับน้ำหนักของวัตถุ

ข้อที่ 20. นักวิ่ง วิ่งออกจากหยุดนิ่งด้วยความเร่งคงที่เป็นเวลา 5 S ได้ระยะทาง 15 m จงหาความเร่งของนักวิ่ง
ก. 0.12 m/s2
ข. 1.2 m/s2
ค. 12 m/s2
ง. 120 m/s2

อ่านแนวข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง เตรียมสอบ ปี 2559-2560 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง ชุดที่ 4 คลิก!!!

Tags: , , , , , , ,