แจกหนัก@! แนวข้อสอบ นสต. สายปราบปราม 2560-2561 รวมแนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) สายป้องกันปราบปราม พร้อมเฉลย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

แจกหนัก@! แนวข้อสอบ นสต. สายปราบปราม 2560-2561 รวมแนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) สายป้องกันปราบปราม พร้อมเฉลย
Screen Shot 2017-12-11 at 10.16.19 AMตัวอย่างแนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) สายป้องกันปราบปราม มีเนื้อหาของความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ อาทิความรู้เกี่ยวกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 88/2557 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน (ป. วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน) และความรู้เกี่ยวกับกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 นอกจากนี้ยังแถมท้ายให้ด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบเก่าจริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ แนวข้อสอบเก่าเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) สายป้องกันปราบปราม ต้องรู้!!

แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ
ข้อที่ 1. ข้อใดคือจุดอ่อนของประเทศไทยใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ?
ก. พึ่งพาการนําเข้าวัตถุดิบและขาดแคลนแรงงานระดับล่าง
ข. สาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร โดยเฉพาะการคมนาคม และการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
ค. แรงงานส่วนใหญ่ยังขาดทักษะ
ง. มีนโยบายพัฒนาการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างจริงจัง

ข้อที่ 2. สีเหลืองในธงอาเซียน มีความหมายตรงตามข้อใด ?
ก. หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ข. หมายถึง ความกล้าหาญและการมีพลวัติ
ค. หมายถึง ความบริสุทธิ์ ง. หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง

ข้อที่ 3. วันอาเซียนตรงกับวันที่เท่าไหร่ของทุกๆ ปี ?
ก. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ข. วันที่ 3 กรกฎาคม ของทุกปี
ค. วันที่ 8 สิงหาคม ของทุกปี ง. วันที่ 20 ตุลาคม ของทุกปี

ข้อที่ 4. บุคคลตามข้อใดดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียน ในปี 2560 ?
ก. Datuk Ali Bin Abdullah
ข. Narciso G. Reyes
ค. นาย สุรินทร์ พิศสุวรรณ
ง. Le Luong Minh

ข้อที่ 5. โครงการรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) เป็นความร่วมมือในการพัฒนาระบบรางระหว่างไทยกับประเทศใด ?
ก. ประเทศจีน ข. ประเทศญี่ปุ่น ค. ประเทศสหรัฐอเมริกา ง. ประเทศรัสเซีย

ข้อที่ 6. โครงการรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) ระยะที่ 1 เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดตามข้อใด ?
ก. กรุงเทพฯ-พิษณุโลก ข. กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ค. กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ง. กรุงเทพฯ-ขอนแก่น

ข้อที่ 7. โครงการรถไฟความเร็วสูง เฟสแรก คาดว่าจะลงมือสร้างในปีใด ?
ก. ปี 2560 ข. ปี 2561 ค. ปี 2562 ง. ปี 2563

ข้อที่ 8. การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 30 ถูกจัดขึ้นที่ใด ?
ก. กรุงเทพฯ ข. กรุงมะนิลา ค. กรุงกัวลาลัมเปอร์ ง. กรุงเนปิดอว์

ข้อที่ 9. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) มีสมาชิกทั้งหมดกี่ประเทศ ?
ก. มีสมาชิกทั้งหมด 7 ประเทศ ข. มีสมาชิกทั้งหมด 8 ประเทศ
ค. มีสมาชิกทั้งหมด 9 ประเทศ ง. มีสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ

ข้อที่ 10. จากการจัดอันดับของนิตยสารฟอร์บส์ ประจำปี 2017 มหาเศรษฐีไทยท่านใดรวยที่สุด ?
ก. นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี (เบียร์ช้าง)
ข. นาย ธนินท์ เจียรวนนท์ (ซีพี/ธุรกิจหลากหลาย)
ค. นาย วิชัย ศรีวัฒนประภา (คิง เพาเวอร์)
ง. นาย วาณิช ไชยวรรณ (ไทยประกันชีวิต)

ข้อที่ 11. เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ หรือ UN (United Nation) คนปัจจุบัน ปี 2560 คือบุคคลตามข้อใด ?
ก. นาย อังตอนีอู กูแตรึช (António Guterres)
ข. นาย พัน กี-มุน (Ban Ki-moon)
ค. นาย โคฟี แอนนัน (Kofi Annan)
ง. นาย คาเบียร์ เปเรซ เด กูเอยาร์ (Javier Pérez de Cuéllar)

อ่านแนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ปี 2560-2561 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , ,