แชร์ด่วน!! กรมการข้าว รับสมัครพนักงานจำนวน 3 อัตรา 1-10 ตค 2557 สมัครสอบ กรมการข้าว 2558 เปิดสอบกรมการข้าว 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

แชร์ด่วน!! กรมการข้าว รับสมัครพนักงานจำนวน 3 อัตรา 1-10 ตค 2557 สมัครสอบ กรมการข้าว 2558 เปิดสอบกรมการข้าว 58
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สมัครสอบ กรมการข้าว 2558

สมัครสอบ กรมการข้าว 2558

ล่าสุด!! สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ผู้ช่วยนักวิจัย และ ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี โดยสมัครด้วยตัวเองที่ สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ชั้น 4 อาคารกรมการข้าว (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน) ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. โทรศัพท์ 02-561-4970, 02-561-5253, 02-561-5360 โทรสาร 02-561-5286….

สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ผู้ช่วยนักวิจัย และผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

สังกัดกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว
อัตราค่าจ้าง 12,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติ
1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านการเกษตร หรือการตลาด
วันที่สมัคร 1-10 ตุลาคม 2557

2. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา
สังกัดกลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว
อัตราค่าจ้าง 12,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติ
1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ด้านการเกษตร หรือคหกรรมศาสตร์
วันที่สมัคร 1-10 ตุลาคม 2557

3. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป
อัตราค่าจ้าง 12,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติ
1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
วันที่สมัคร 1-8 ตุลาคม 2557

หลักฐานประกอบการสมัคร (นำส่งในวันสัมภาษณ์งาน)
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
4. สำเนาเอกสารแสดงว่าพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ
5. หลักฐานอย่างอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
6. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตัวเองที่ สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ชั้น 4 อาคารกรมการข้าว (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน) ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. โทรศัพท์ 02-561-4970, 02-561-5253, 02-561-5360 โทรสาร 02-561-5286

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights