แชร์! สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครงานตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เงินเดือน 18,000 บาท สมัครสอบ สถาบันโรคผิวหนัง 2557-2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

แชร์! สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครงานตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เงินเดือน 18,000 บาท สมัครสอบ สถาบันโรคผิวหนัง 2557-2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัคร

สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัคร

ล่าสุด!! กรมการแพทย์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ค่าตอบแทน 18,000 บาท โดยผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 สถาบันโรคผิวหนัง 420/7 ถนนราชวิถี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2354 5222 ต่อ 5262 ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ….

ประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่สถาบันโรคผิวหนัง จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล อัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล สาขางานบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ อื่นๆ ตามเอกสารแนบท้าย

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 สถาบันโรคผิวหนัง 420/7 ถนนราชวิถี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2354 5222 ต่อ 5262 ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , , ,