แรง! กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ 3 อัตรา 8-26 กย 2557 สมัครสอบกรมทรัพยากรธรณี ปี 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

แรง! กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ 3 อัตรา 8-26 กย 2557 สมัครสอบกรมทรัพยากรธรณี ปี 2557
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สมัครสอบกรมทรัพยากรธรณี ปี 2557

สมัครสอบกรมทรัพยากรธรณี ปี 2557

ล่าสุด!! กรมทรัพยากรธรณีเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ http://www.dmr.go.th ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ในหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ” หรืออ่านรายละเอียดของประกาศรับสมัครสอบฉบับเต็มได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ….

ประกาศ กรมทรัพยากรธรณี
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

ด้วยกรมทรัพยากรธรณี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางธรณีวิทยา ทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยี และต้องเป็นู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ http://www.dmr.go.th ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ในหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights