แรง!! กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักสื่อสารมวลชน 24-28 พย 2557 สมัครสอบกรมประชาสัมพันธ์ ปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

แรง!! กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักสื่อสารมวลชน 24-28 พย 2557 สมัครสอบกรมประชาสัมพันธ์ ปี 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สมัครสอบกรมประชาสัมพันธ์ ปี 2558

สมัครสอบกรมประชาสัมพันธ์ ปี 2558

ล่าสุด!!! สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ เปิดบสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 1 ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 1 เลขที่ 20/1 ถนนนิกรสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ….

ประกาศสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 1
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์
2. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชนจากหน่วยงานของนิติบุคคล (ภาครัฐ/ภาคเอกชน) มาไม่น้อยกว่า 2 ปี

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 1 ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 1 เลขที่ 20/1 ถนนนิกรสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights