โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครงาน 3 อัตรา บัดนี้-31 ส.ค. 2555 โรงพยาบาลราชวิถี สมัครงาน2555 สมัครงาน โรงพยาบาล 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครงาน 3 อัตรา บัดนี้-31 ส.ค. 2555 โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครงาน 2555 โรงพยาบาลราชวิถี สมัครงาน2555 สมัครงาน โรงพยาบาล 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 22/08/2555 สวัสดีคะ มาอัพเดตกันตามเคยคะ วันนี้เรามีงานจาก โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2555 หากท่านเป็นบุคคลที่มีความสนใจข่าว โรงพยาบาลราชวิถี สมัครงาน2555 หรือต้องการทราบรายละเอียด สมัครงาน โรงพยาบาล 2555 เพิ่มเติม เพื่อช่วยในการตัดสินใจ สามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดได้ที่ลิ้งก์ด้านล่างนี้เลยคะ
รงพยาบาลราชวิถี รับสมัครงาน 2555 โรงพยาบาลราชวิถี สมัครงาน2555 สมัครงาน โรงพยาบาล 2555

โรงพยาบาลราชวิถี สมัครงาน2555

โรงพยาบาลราชวิถี สมัครงาน2555


โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครงาน 3 อัตรา บัดนี้-31 ส.ค. 2555 โรงพยาบาลราชวิถี สมัครงาน2555 สมัครงาน โรงพยาบาล 2555

โรงพยาบาลราชวิถี
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2555
โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครงาน 2555 โรงพยาบาลราชวิถี สมัครงาน2555 สมัครงาน โรงพยาบาล 2555
โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2555 โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครงาน 2555 โรงพยาบาลราชวิถี สมัครงาน2555 สมัครงาน โรงพยาบาล 2555
โรงพยาบาลราชวิถี จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครงาน 2555 โรงพยาบาลราชวิถี สมัครงาน2555 สมัครงาน โรงพยาบาล 2555
จำนวนที่รับสมัคร
จำนวน ๓ อัตรา

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครงาน 2555 โรงพยาบาลราชวิถี สมัครงาน2555 สมัครงาน โรงพยาบาล 2555

คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต(บริหารรัฐกิจ) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารงานบุคคล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องโดยต้องผ่านการศึกษาวิชาทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
– อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๖๘๐ บาท
– ได้รับค่าตอบแทนเบี้ยขยันตามหลักเกณฑ์ที่โรงพยาบาลกำหนดเดือนละ ๖๐๐ บาท
– ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านเข้ารับการฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.ปี ๓)
โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครงาน 2555 โรงพยาบาลราชวิถี สมัครงาน2555 สมัครงาน โรงพยาบาล 2555
เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
– รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี จานวน ๑ รูป
– สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ
– สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) จำนวน ๑ ฉบับ (นำตัวจริงมาด้วย)
– ใบรับรองแพทย์ ๑ ฉบับ
– แต่งกายสุภาพ (ผู้หญิงใส่กระโปรง ผู้ชายใส่กางเกงสแลค) ไม่สวมรองเท้าแตะ
โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครงาน 2555 โรงพยาบาลราชวิถี สมัครงาน2555 สมัครงาน โรงพยาบาล 2555
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกสิรินธร ชั้น ๒ โรงพยาบาลราชวิถี
ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ในวัน เวลาราชการ
โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครงาน 2555 โรงพยาบาลราชวิถี สมัครงาน2555 สมัครงาน โรงพยาบาล 2555
(สอบปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint ในวันรับสมัคร)
สอบสัมภาษณ์ 5 กันยายน ๒๕๕๕ เวลา 09.30 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกสิรินธร ชั้น ๒ โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครงาน 2555 โรงพยาบาลราชวิถี สมัครงาน2555 สมัครงาน โรงพยาบาล 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครงาน 3 อัตรา บัดนี้-31 ส.ค. 2555 โรงพยาบาลราชวิถี สมัครงาน2555 สมัครงาน โรงพยาบาล 2555

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครงาน 2555 โรงพยาบาลราชวิถี สมัครงาน2555 สมัครงาน โรงพยาบาล 2555
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram.com

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครงาน 2555 โรงพยาบาลราชวิถี สมัครงาน2555 สมัครงาน โรงพยาบาล 2555

Tags: , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights