โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครงานรวม 10 อัตรา 8-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 สมัครงานโรงพยาบาลสระบุรี 2015
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครงานรวม 10 อัตรา 8-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 สมัครงานโรงพยาบาลสระบุรี 2015
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สมัครงานโรงพยาบาลสระบุรี 2015

สมัครงานโรงพยาบาลสระบุรี 2015

ล่าสุด!! จังหวัดสระบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค นักวิชาการพัสดุ ผู้ช่วยทันตแพทย์ และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มยริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ในวันและเวลาราชการ….

ประกาศจังหวัดสระบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดสระบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างยนต์ ทางช่างไฟฟ้ากำลัง ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์

2. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ก่อสร้าง) จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา

3. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างไฟฟ้ากำลัง ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์

4. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวขั้นต้น

5. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

6. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 5 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มยริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , ,