โรงเรียนนายเรืออากาศเปิดสอบนักเรียนเตรียมทหาร ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันที่ 2 มค-13 มีค 2556 โรงเรียนนายเรืออากาศ รับสมัคร 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

โรงเรียนนายเรืออากาศเปิดสอบนักเรียนเตรียมทหารประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันที่ 2 มค-13 มีค 2556 โรงเรียนนายเรืออากาศ รับสมัคร 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 26/12/2555 โรงเรียนนายเรืออากาศเปิดสอบนักเรียนเตรียมทหารประจำปีการศึกษา 2556 โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2556 ไปจนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2556 สนใจอ่านรายละเอียดของการเปิดรับสมัครสอบกับโรงเรียนนายเรืออากาศเปิดสอบนักเรียนเตรียมทหารประจำปีการศึกษา 2556 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของการเปิดรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้หรือหากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามได้ที่ กองสถิติและประเมินผล โรงเรียนนายเรืออากาศ หมายเลขโทรศัพท์ 02 534 3625 – 7 คะ โรงเรียนนายเรืออากาศเปิดสอบนักเรียนเตรียมทหารประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันที่ 2 มค-13 มีค 2556 โรงเรียนนายเรืออากาศ รับสมัคร 2556

โรงเรียนนายเรืออากาศเปิดสอบนักเรียนเตรียมทหารประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันที่ 2 มค-13 มีค 2556 โรงเรียนนายเรืออากาศ รับสมัคร 2556

โรงเรียนนายเรืออากาศ รับสมัคร 2556

โรงเรียนนายเรืออากาศเปิดสอบนักเรียนเตรียมทหารประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันที่ 2 มค-13 มีค 2556 โรงเรียนนายเรืออากาศ รับสมัคร 2556

ข่าวการรับสมัคร โรงเรียน นายเรืออากาศเปิดสอบนักเรียนเตรียมทหารประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนนายเรืออากาศ รับสมัคร 2556
โรงเรียนนายเรืออากาศเปิดสอบนักเรียนเตรียมทหารประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศโครงการช้างเผือก โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศเปิดสอบนักเรียนเตรียมทหารประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนนายเรืออากาศ รับสมัคร 2556
ตามที่ โรงเรียนนายเรืออากาศได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการช้างเผือก ฯ ไปแล้วนั้น ขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบทั้งประเภทช้างเผือก และประเภทสมทบ จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการสมัครสอบเข้าเป็น นตท. (ในส่วนของ ทอ.) โดยจะได้รับระเบียบการและใบสมัครสอบทางไปรษณีย์ทุกคน เมื่อได้รับแล้วหากมีความประสงค์สมัครสอบเข้าเป็น นตท.(ในส่วนของ ทอ.) ให้ส่งหลักฐานการสมัครสอบทางไปรษณีย์ เท่านั้น โดยไม่ต้องชำระค่าสมัครสอบ และไม่ควรสมัครสอบด้วยช่องทางอื่นๆ เพราะจะทำให้ซ้ำซ้อนและไม่สามารถสมัครสอบได้
โรงเรียนนายเรืออากาศเปิดสอบนักเรียนเตรียมทหารประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนนายเรืออากาศ รับสมัคร 2556

หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามได้ที่ กองสถิติและประเมินผล โรงเรียนนายเรืออากาศ หมายเลขโทรศัพท์
02 534 3625 – 7 คะ

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร โรงเรียนนายเรืออากาศเปิดสอบนักเรียนเตรียมทหารประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนนายเรืออากาศ รับสมัคร 2556
เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2556 ไปจนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2556

อ่านรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติม โรงเรียนนายเรืออากาศเปิดสอบนักเรียนเตรียมทหารประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนนายเรืออากาศ รับสมัคร 2556
กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก >>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

คุณสมบัติของผู้สมัคร >>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

การสมัครทางอินเตอร์เน็ต >>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

การสมัครทางไปรษณีย์ >>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

การสมัครด้วยตนเอง >>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

การตรวจดูอาคารและห้องสอบ >>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

ดาวน์โหลด ใบสั่งซื้อระเบียบการ >>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

ดาวน์โหลด ตัวอย่างการกรอกใบสั่งซื้อระเบียบการ >>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

โรงเรียนนายเรืออากาศเปิดสอบนักเรียนเตรียมทหารประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนนายเรืออากาศ รับสมัคร 2556

Tags: , , , , ,